HKU

Theatervormgeving heeft een breed vakkenpakket met vakken vanuit de beeldende kunst en theater. Je krijgt een brede basis en doet veel praktijkervaring op. De theorievakken worden getoetst met schriftelijke tentamens. Je praktijkwerk wordt aan het einde van elk semester eerst per vak en vervolgens in samenhang beoordeeld. Ook je studiehouding speelt een rol in je beoordeling.

Eerste jaar

In het eerste jaar leer je in het algemeen veel over beeldende kunst en je krijgt beeldende vakken en korte ontwerpopdrachten met allerlei technieken: computer, fotografie, maquette en installatie.
Daarnaast krijg je theatervakken als dramaturgie, kostuum, theatraal beeldende technieken en licht. Hierdoor leer je begrijpen hoe je met beelden in het theater kunt werken. Aan het eind van het eerste jaar doe je een examen, dat bepaalt of je verder gaat naar het tweede jaar.

Tweede jaar

Het tweede jaar is meer praktijkgericht: je leert ontwerpen in allerlei opdrachten en projecten, waaronder interdisciplinaire samenwerkingsprojecten. Vakken zijn onder andere: dramaturgie, theatervormgeving, theatergeschiedenis, digitale en audiovisuele technieken.

Derde en vierde jaar

In het derde en vierde jaar van de studie loop je van 8 tot 16 weken stage. Daarbij werk je in een professionele omgeving, wat vast een handige kennismaking is voor na je afstuderen. Stage lopen in het buitenland is in overleg mogelijk.

Ook maak je een voorstelling vanuit vormgeving, en werk je aan een ontwerpopdracht samen met een regisseur. Verder kies je uit een divers aanbod van samenwerkingsprojecten 1 groot project. Hierin werk je met studenten van de andere opleidingen van de faculteit, al dan niet voor een opdrachtgever. Je doet onderzoek en maakt voorstellingen, installaties en/of theatrale events rondom 1 thema.

Aan het einde van het vierde jaar werk je aan een grote, complexe ontwerpopdracht naar aanleiding van een zelfgekozen theatertekst en doe je een onderzoek. Tot slot organiseer je een tentoonstelling van je eigen werk.


Buitenland

Studie of stage in het buitenland is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Er zijn contacten met academies in onder meer Berlijn, Helsinki, Londen en Praag over studieuitwisselingen en stages. Een aantal afgestudeerden en docenten theatervormgeving van HKU zijn op internationaal niveau actief. Zo exposeerde docent Joost van Wijmen een project samen met alumni tijdens Critical Costume in Helsinki, Alumna Danja Cauwbergs presenteerde een film tijdens SoundImageCulture in Brussel en de installatie van alumna Andrea Dröes is aangekocht door Central Academy of Drama te Beijing.

Meer informatie en contact

Meer informatie kun je krijgen tijdens de open dag. Ook kun je contact opnemen met Rita Hoogland van HKU Theater, rita.hoogland@hku.nl of telefonisch 030-2393319.

Vierdejaars onderzoek


Derdejaars voorstelling

In het derde jaar werk je samen met je klasgenoten zelfstandig een beeldende voorstelling, waarin je samen met je medestudenten verantwoordelijk bent voor alle aspecten van het maken van een voorstelling en daarnaast ook zelf op het podium moet staan. Hieronder zie je een korte clips van de voorstelling 'I decided to be a Goat'.