HKU

HKU Theater heeft veel gezichten: je kunt bij ons bacheloropleidingen volgen voor acteur, theatermaker, theaterschrijver, theatervormgever, docent theater, gameontwerper en digitaal theatermaker.

Alle opleidingen hebben gemeen dat ze theater op een vernieuwende manier benaderen. Niet vanuit een ivoren toren, maar sterk betrokken bij ontwikkelingen in het theater en de wereld om ons heen.

Wij werken graag met studenten die de grenzen van het theater op willen zoeken en de wereld iets te zeggen hebben, bijvoorbeeld met theater dat speelt met fysieke en virtuele realiteit of dat de toeschouwer (ook buiten het podium) tot deelnemer maakt.

Tijdens je opleiding merk je dit onder meer aan de grote aandacht voor gedegen eigen onderzoek en de mogelijkheden die je krijgt om intensief samen te werken met studenten van andere opleidingen in projecten die je horizon aanzienlijk verbreden.

Op HKU Theater studeren circa 350 studenten en werken circa 80 docenten en gastdocenten; een kleinschalige, innovatieve, veelzijdige theaterschool.

Waar staan we voor?

We willen je opleiden tot een professional die vanuit een goede kennis van zijn/haar eigen vak, op een flexibele en geëngageerde manier een plaats kan veroveren in een werkveld dat steeds verandert.

Daarom hebben we de volgende uitgangspunten:

• Vakmatigheid: in onze opleidingen krijg je een goede vakmatige opleiding binnen je
discipline, waarbij je techniek, je eigen stijl en je engagement samen ontwikkeld worden.

• Interdisciplinariteit: vanuit je vak leg je verbindingen met andere disciplines; dit noemen we interdisciplinairiteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de workshops van de Winteracademie en in interdisciplinaire maakprojecten. We hebben als enige theaterschool in Nederland een lectoraat in huis dat onderzoek doet naar interdisciplinaire maakprocessen. De resultaten daarvan worden regelmatig teruggekoppeld naar het onderwijs.

• Praktijkgerichtheid: we hebben intensieve banden met theatergroepen, scholen, culturele en (kunst)educatieve instellingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. We presenteren ons naar buiten toe en halen het werkveld voor je de school binnen. Met projecten, gastdocentschappen, stages en opdrachten, en doordat de meeste docenten parttime op de faculteit werken en daarnaast zelf kunstenaar zijn.

• Interculturele en internationale gerichtheid: we willen jou als student graag ervaring met internationaal en intercultureel werken laten opdoen. Daarnaast willen we ook ons onderwijs toegankelijker maken voor een gemengde studentenpopulatie. Bijvoorbeeld door te letten op een diverse instroom vanuit mbo t/m vwo, buitenlandse stages, een gevarieerd docentenbestand en deelname aan internationale netwerken.

• Ondernemerschap: wij denken dat ondernemerschap net zoveel een kwestie is van houding als van zakelijke kennis. Je wordt getraind in die (flexibele, ondernemende) houding via projectonderwijs en een leerlijn ondernemerschap. Met deze houding en vaardigheden zie en benut je straks goed de kansen om jouw talent ook beroepsmatig te laten floreren..

Samenwerking

In verband met onze onderwijsvisie bevorderen we de samenhang tussen de verschillende opleidingen. Dit doen we door regelmatige samenwerking van acteurs, theatermakers, schrijvers, vormgevers, digitale ontwerpers en dramadocenten in projecten en theaterproducties. We werken daarnaast samen met andere schools binnen HKU, bijvoorbeeld op het gebied van muziektheater, camera-acteren, zakelijke kanten van de beroepspraktijk en theatermanagement.

Ook zijn er samenwerkingen met professionele organisaties zoals DUS, Huis a/d Werf, Theater Kikker, Festival de Opkomst, wijktheatergroep STUT, het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) en verschillende middelbare scholen.

HKU Theater in één zin: passie voor theater, oog voor de wereld.

Interdisciplinair project

Tijdens de Week zonder Naam werken meer dan 170 studenten aan theatrale presentaties, bekijk de impressie: