HKU

Onze bacheloropleidingen zijn opgebouwd uit:

• de ontwikkeling van je eigen discipline;
• voorbereiding op de beroepspraktijk;
• je eigen kunstenaarschap.

In het begin van je opleiding ontwikkel je eerst je eigen discipline: je leert de basisprincipes van je vak en ontwikkelt basisvaardigheden. De vooropgezette ideeën die je had over acteren, schrijven of ontwerpen laat je los: vanuit fysieke en zintuiglijke waarneming - dus aan de hand van je eigen ervaringen - ontwikkel je er een nieuwe kijk op.

In de jaren hierna ligt de nadruk op de voorbereiding op de beroepspraktijk. Je ontdekt waar jouw specifieke talent ligt en hoe je dat het beste tot uitdrukking kunt laten komen. Je ontwikkelt je kunstenaarschap en engagement, en werkt aan interdisciplinaire theaterprojecten.

We gebruiken veel verschillende onderwijsvormen: trainingen, projecten (intern en extern), onderzoek, presentaties, werk- en hoorcolleges, stages, werkstukken, theorie- en praktijklessen en workshops. Je wordt begeleid door (gast)docenten, professionals uit het werkveld, mentoren, tutoren, en eventueel door de studentendecaan.

Het projectenbureau helpt ons opdrachten vanuit het professionele werkveld voor teams van derde- en vierdejaarsstudenten te werven, als opstart naar een eigen beroepspraktijk. In jaar 3 en 4 zitten projectperiodes waarbinnen je met studenten uit andere opleidingen werkt aan opdrachten met een professionele opdrachtgever buiten de school op actuele terreinen als mixed reality, documentair theater, community arts, jeugdtheater.

Daarnaast loop je altijd een (individuele) stage. Voor studenten Theatre and Education is dit een internationale stage.

Voor- en Vervolgopleidingen

Bij het Utrechts Centrum voor de Kunsten kunnen je trajecten volgen in voorbereiding op de (selectie voor de) bacheloropleiding. Het UCK biedt een vooropleidingsjaar Theater en de Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen.

Op de Faculteit Geesteswetenschappenen van de Universiteit Utrecht geven onze docenten onderdelen van de masteropleiding Theaterwetenschap. Als je belangstelling voor deze master hebt, kun je - na afronding van je bacheloropleiding - een opstaptraject volgen om in aanmerking te komen voor deze vervolgopleiding. Daarnaast is er op de HKU een tweejarige deeltijdopleiding Master Kunsteducatie. Je krijgt in deze opleiding een verdiepende voorbereiding op het kunstdocentschap.