HKU

Wie wij opleiden? Je bent creatief en bevlogen. Je houdt van theater en je hebt oog voor degene waarmee je werkt. Wij helpen graag mensen zoals jij verder, die bekwaam willen worden in het theatervak én daarmee anderen willen inspireren.
Deze voltijdopleiding duurt vier jaar jaar. We werken vanuit vier leerlijnen: instrumenteel, maken, begeleiden en onderzoek.

Algemeen

Deze voltijdopleiding duurt vier jaar en is Nederlandstalig (met uitzondering van de stage in het buitenland). De opleiding is gebaseerd op competenties; de houding, kennis en vaardigheden die je nodig hebt om zowel in het onderwijs als daarbuiten te kunnen werken. De opleiding werkt vanuit vier grote leerlijnen: instrumenteel, maken, begeleiden en onderzoek. In deze leerlijnen zijn alle vakken gegroepeerd. Belangrijk is daarbij dat je het geleerde leert toepassen en integreren. We werken in blokken van tien weken.

Al vanaf het eerste jaar werken we vaak samen met een aantal andere opleidingen binnen HKU. Het gaat om meer dan alleen ontmoeten; juist ook leren samenwerken, bij elkaar over de schouder meekijken hoe bijvoorbeeld maakprocessen in andere disciplines verlopen of hoe we innovatief onderwijs kunnen ontwerpen.

De opbouw van de opleiding is als volgt; jaar een verkennen, jaar twee verdiepen, jaar drie professionaliseren en jaar vier profileren en positioneren.

Eerste en tweede jaar

In het eerste jaar begin je met het werken aan het ambacht; spelen, bewegen en maken, ondersteund door theorie en reflectie. Je werkt in lessen en projecten, bijvoorbeeld een project rondom het landelijke jeugdtheaterfestival Tweetakt, je maakt je eerste regie en je krijgt allerlei colleges, zoals Theatergeschiedenis en Didactiek. Aan het eind van de propedeuse wordt je geschiktheid voor de opleiding opnieuw getoetst.

In het begin van het tweede jaar maak en speel je een voorstelling in opdracht. Rondom de voorstelling ontwikkel je een educatief project. Na dit project ga je aan de slag met leerlingen op een school voor voortgezet onderwijs; je ontwerpt lessen en je ensceneert. Je oefent dus in de praktijk en je wordt hierin begeleid door ervaren en vakkundige docenten, die veelal zelf ook actief zijn in de educatieve theaterpraktijk. Na dit project start de onderwijsstage. Tegelijkertijd doe je een regie, maak je op locatie en doe je onderzoek.

Derde en vierde jaar

In het derde jaar doe je opnieuw een stage in het onderwijs. Daarnaast werk je in een team (onder begeleiding) aan een groot interdisciplinair project in opdracht van een festival, museum of een gezondheidsinstelling. Op de opleiding verdiep je het spelerschap in relatie tot het makerschap. Je traint dit in allerlei projecten met o.a. acteurs, schrijvers en/of (digitale)vormgevers.
Je maakt een voorstelling en aan het eind van het jaar ga je op internationale stage. Tijdens deze stage werk je met al je opgebouwde kennis in een vaak voor jou vreemde cultuur.

In het vierde jaar profileer je je met een eigen afstudeerplan. Je verbindt daarin stage, regie en onderzoek. Gedurende dit jaar werk je ook steeds meer zelfstandig en word je vaker beoordeeld door het werkveld.

Naarmate je verder komt in je studie kun je steeds meer invloed uitoefenen op waar jij naar toe wilt en wie jij wilt zijn.

Je gaat nadenken over vragen als:
- Wie wil je na je studie zijn? Die uitmuntende begeleider, de verrassende maker of de innovatieve onderzoeker?

- Hoe neem je je eigen muzikaliteit of fascinatie voor bijvoorbeeld sport, natuur of (sociale) duurzaamheid mee in je profiel? Dat noemen we profileren of positioneren. Zo werkt iedere student uiteindelijk toe naar een uniek profiel.

Buitenland

In het derde jaar loop je een (wereld-) stage van drie maanden.
De opleiding heeft een groot netwerk met partnerinstellingen in alle werelddelen.
Naast de verplichte internationale stage worden ook met enige regelmaat projecten en studiereizen ontwikkeld en uitgewisseld met collega-opleidingen in het buitenland.

Meer informatie en contact

Meer informatie over deze opleiding kun je krijgen tijdens de open dag. Ook kun je contact opnemen met Thecla Oliedam van de opleiding: thecla.oliedam@hku.nl en op 030-209 17 07.