HKU

Hieronder vind je scores van Bachelor Theatre (BTh) bij HKU vergeleken met landelijke gemiddelden.

Studie in Cijfers BTh HKU Studie in Cijfers BTh HKU

Bronnen

De gegevens van Studie in Cijfers zijn o.a. afkomstig van de Nationale Studenten Enquete (NSE), HKU en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De cijfers over de arbeidsmarkt geven de door de respondenten ervaren situatie aan. Studie in Cijfers wordt samengesteld door Studiekeuze123 in opdracht van het Ministerie van OCW.

Lees meer over de totstandkoming van de cijfers op studiekeuzeinformatie.nl/studieincijfers.

Bachelor of Theatre

Acting is een van de studierichtingen van de Bachelor Theatre (BTh) van HKU. Deze cijfers zijn de gemiddelde scores van alle afstudeerrichtingen die onder deze bachelor vallen: Acting, Theatre and Education en Writing for Performance.