HKU

De selectie van BTh Acting heeft een programma van drie rondes en een aantal thuiswerkopdrachten. Je moet alle selectiedagen beschikbaar zijn. Na elke ronde wordt beoordeeld of je door mag naar de volgende ronde. Je moet met succes de selectie afgerond hebben om toegelaten te worden tot de opleiding.

Eerste ronde

Na je aanmelding via Studielink vragen wij je een motivatiebrief in te sturen om je te kunnen plaatsen voor de eerste selectieronde. In deze motivatiebrief dien je onderstaande vragen te beantwoorden.


  • Waarom wil je acteur worden?
  • Wat verwacht je van deze studie?
  • Wat verwacht je van de praktijk?
  • Wat is je vooropleiding?
  • Wat is je eventuele theaterervaring?
  • Ga je vaak naar theater? Welke voorstellingen heb je gezien?

Na ontvangst van jouw motivatiebrief word je uitgenodigd voor de eerste ronde. Let op: als je je brief eenmaal hebt ingediend, kun je deze niet meer wijzigen. Zorg er dus voor dat je het juiste bestand uploadt!


De eerste ronde vindt plaats op een zaterdag en bestaat uit één les van 2,5 uur waarin je bewegingslessen krijgt en aan de teksten gaat werken. Bij de uitnodiging zitten twee opdrachten: een dialoog en een zelf uitgekozen monoloog die je beide uit je hoofd moet leren.

Tweede ronde

Als je de eerste ronde met goed gevolg hebt afgelegd, word je uitgenodigd voor de tweede ronde.


Let op: onderstaande opdrachten zijn een voorbeeld en kunnen nog wijzigen.


De tweede ronde van de selectie duurt anderhalve dag en omvat twee spellessen en een bewegingsles. In de lessen worden je theatrale en fysieke vermogens en je stemgebruik onderzocht.

Bij de tweede ronde horen ook opdrachten. Deze zien er als volgt uit:

1. Monoloog

Kies één monoloog uit een toneelstuk (klassiek of modern repertoire, die keuze bepaal jij). Wij gaan ervan uit dat je het hele toneelstuk, waaruit de monoloog komt, gelezen hebt. Lever een kopie van deze monoloog in voor de 2e ronde begint.

2. Dialoog
Bij de uitnodiging voor de tweede ronde ontvang je een dialoog die je uit je hoofd moet leren.

3. Lied

Bereid een Nederlandstalig lied voor. Het lied moet a capella worden gezongen. Het lied wordt pas in de derde ronde getoetst.

Derde ronde

Als je de tweede ronde met goed gevolg hebt afgelegd word je uitgenodigd voor de derde ronde. De derde en tevens laatste ronde, duurt twee dagen.


Naast spel- en bewegingslessen, krijg je een auditie in spreken. Hierin worden je vocale capaciteiten bekeken. Ter voorbereiding: je monoloog en een Nederlandstalig lied. Daarnaast wordt je motivatiebrief behandeld in een gesprek.


Alleen na de derde ronde kunnen kandidaten op verzoek een toelichting op een afwijzing krijgen. Dit kan alleen telefonisch, tijdens een speciaal spreekuur. In het bericht over de uitslag van de derde ronde wordt hierover informatie gegeven.

Contact

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar de Servicebalie Studentzaken: sz@hku.nl. Je kunt ook bellen: 030-2091540.