HKU

Binnen de pathway Music Design ontwikkelt de student, vanuit de muzikale achtergrond die hij heeft en de projecten die hij tijdens de MMus doet, een professionele en artistieke visie en focus op het ontwerpen van muziek.

Muziekontwerp

Het gaat bij muziek niet alleen om instrumentaal spel en compositie. Muziek moet vaak worden ontworpen hetgeen betekent dat rekening wordt gehouden met de geschikte ontwerp- en productieprocessen en de context waarvoor de muziek wordt gemaakt en uitgevoerd. Ook zijn de toepassing van technologie, multidisciplinaire samenwerking en research van belang. Al deze zaken en niet alleen de kwaliteit van spel, compositie of interpretatie zijn van invloed op het uiteindelijke muzikale product en dienen dus door een musicus te worden bepaald. In deze visie en benadering is de pathway Music Design onderscheidend.

Vier strands

Binnen de Pathway Music Design zijn vier strands:

  • Music Technology: de aandacht gaat uit naar de ontwikkeling en betekenisvolle toepassing van technologie in de talloze situaties, zowel disciplinair als multidisciplinair, waarin muziekontwerp een rol speelt.
  • Music Production: de aandacht gaat uit naar de muzikale, contextuele en productionele aspecten die een rol spelen bij het produceren van muziek: van live performance tot muziek op cd of andere media en van muziek voor media tot games en interactieve installaties.
  • Sound Design: de aandacht gaat uit naar de creatie en het toepassing van geluid en klank in meestal multidisciplinaire settings zoals film, theater en games.
  • Composition: de aandacht gaat uit naar de creatie en het toepassen van muziek in disciplinaire en multidisciplinaire settings en contexten, van hedendaagse dans tot reclame-industrie en van games tot animatie.

Voor wie?

De MMus – Music Design is bedoeld voor studenten van BMus en MA niveau met muziekontwerptalent en -ervaring. Zij hebben de passie en houding die nodig is om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en kritische professionals met een eigen visie, focus en reflectief/onderzoekend vermogen.

De MMus – Music Design pathway is student-gestuurd en -georiënteerd: de student ontwikkelt zich, de opleiding coacht, begeleidt en faciliteert.

HKU biedt samenwerking met collega-studenten in innovatieve muziekontwerpprocessen, werkplekken en studio's, lessen en docenten, werkgroepen en supervisie in de vorm van coaching en begeleiding. De verantwoordelijkheid voor de precieze inhoud en richting van een studententraject is voor rekening van de student. HKU, daarbij in een aantal gevallen bijgestaan door (internationale) externe deskundigen, beoordeelt op een vast aantal momenten tijdens de studie of richting en inhoud van voldoende hoog niveau zijn.

Waarom een MMus?

Als je er aan toe bent na je bachelor om voor de volle 100% de muziek- en (interactieve) media-industrie in te duiken, moet je dat doen en verder niet nadenken over een mogelijke MMus: de industrie biedt je immers volop de gelegenheid om je ambachtelijkheid verder te ontwikkelen.

Als je je echter in combinatie met een professionele praktijk verder wilt specialiseren en ontwikkelen of als je verder wilt experimenteren en onderzoeken, dan is de MMus – Music Design bij uitstek een geschikt curriculum. De industrie biedt weinig ruimte voor dit soort zaken want daar spelen deadlines en budgetten de hoofdrol. De MMus – Music Design daarentegen biedt de gelegenheid voor ontwerp en research door middel van projecten, artist-in-residences, workshops, masterclasses en andere gerichte studie-, ontwerp- en onderzoeksactiviteiten.

Door bovenstaande projecten en activiteiten te analyseren en te reflecteren op context, proces en eindproduct ontwikkelt de student vervolgens zijn of haar professionele en artistieke focus en visie.

Focus op artistieke ontwikkeling of onderzoek

Binnen het MMus-traject ligt de focus op verdere artistieke ontwikkeling óf op ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en -inzichten. Niet dat deze twee elkaar uitsluiten maar bij de artistieke ontwikkeling staat ontwerp voorop en vindt onderzoek vooral plaats in het kader van het eigen ontwerp en de ontwikkeling als ontwerper.

Bij de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en -inzichten speelt het onderzoek een veel dominantere rol en is het bijvoorbeeld een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van een project, terwijl het bij het ontwerpen wordt ingezet als proeve van bepaalde uitgangspunten die nog niet eerder op die manier door andere muziekontwerpers zijn gebruikt.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de MMus, neem dan contact op met Claudia van den Hoeven – MMus-tutor (claudia.vandenhoeven@hku.nl).

Graad

Na het afronden van je studie krijg je de graad Master of Music die je als MMus afgekort achter je naam kunt vermelden.