HKU

Nadat jouw aanmelding is ontvangen krijg je een uitnodiging voor een voorselectie. Toelating tot de basisopleiding is afhankelijk van de uitslag van deze voorselectie.

Toelatingseisen

Voor de basisopleiding heb je nog geen diploma nodig. Voor toelating tot de bacheloropleiding heb je wel een diploma nodig (havo, vwo of mbo4). Aangezien de basisopleiding redelijk intensief is (2 lesavonden en ca.10 tot 16 uur huiswerk per week) is het moeilijk om dit te combineren met een reguliere school of opleiding. In het beste geval heb je dus al een opleiding afgesloten.

Je bent muzikaal, je overweegt een studie waarin muziek en muzikale middelen geïntegreerd worden. Je hebt gevoel voor klank en geluid. In je werk wil je samenwerken met anderen. Je bent communicatief en slagvaardig. Je talenten, kennis en persoonlijke eigenschappen zijn dusdanig, dat de basisopleiding voldoende is om het niveau te bereiken dat je nodig hebt voor het toelatingsexamen voor een van de bacheloropleidingen.

Toelatingsprocedure

De procedure van het toelatingexamen voor de basisopleiding zit hetzelfde in elkaar als de procedure voor de bacheloropleiding. Het toelatingsmateriaal wat je hiervoor moet voorbereiden bestaat uit:
• een brief
• een vragenlijst
• een CD met daarop 3 eigen muziek-(of klank-)composities of 2 composities en 2 muziekproducties.

Het toelatingsexamen bestaat uit twee verschillende toelatingsdagen. Op de eerste toelatingsdag lever je het materiaal in dat je thuis hebt voorbereid en daarna wordt er een toets afgenomen. Na de toets kan je naar huis. Naar aanleiding van de uitslag van de toets en de beoordeling van het materiaal hoor je binnen vijf werkdagen of je door mag naar de tweede toelatingsdag.

Toelatingsdata

Meer informatie volgt.

Meer informatie

Meer informatie over de basisopleiding kun je krijgen tijdens de open dagen. Nog vragen? Kijk voor het antwoord op je vraag bij de veelgestelde vragen.