HKU

Nadat jouw aanmelding is ontvangen krijg je een uitnodiging voor een voorselectie. Toelating tot de basisopleiding is afhankelijk van de uitslag van deze voorselectie.

Voor wie

Je bent muzikaal, je overweegt een studie waarin muziek en muzikale middelen geïntegreerd worden. Je hebt gevoel voor klank en geluid. In je werk wil je samenwerken met anderen. Je bent communicatief en slagvaardig. Je talenten, kennis en persoonlijke eigenschappen zijn dusdanig, dat de basisopleiding voldoende is om het niveau te bereiken dat je nodig hebt voor het toelatingsexamen voor een van de bacheloropleidingen. 

Vooropleiding

Voor de basisopleiding heb je nog geen diploma nodig. Voor toelating tot de bacheloropleiding heb je wel een diploma nodig (havo, vwo of mbo4). Aangezien de basisopleiding redelijk intensief is (2 lesavonden en ca.10 tot 16 uur huiswerk per week) is het moeilijk om dit te combineren met een reguliere school of opleiding. In het beste geval heb je dus al een opleiding afgesloten.

Algemene toelatingseisen HKU-bachelors  

Toelatingsprocedure

Na je aanmelding ontvang je informatie over de toelatingsprocedure en word je door ons ingedeeld op een toelatingsdag. Deze datum is bindend. 

De toelatingsprocedure voor de basisopleiding zit hetzelfde in elkaar als de procedure voor de bacheloropleiding en bestaat uit een online voorbereiding en twee verschillende toelatingsdagen.

De online voorbereiding bestaat uit een aantal thuisopdrachten. Houd er rekening mee dat je voor het maken van de toelatingsopdrachten gemiddeld zo’n drie weken de tijd nodig zult hebben. Als je je opdrachten op tijd hebt ingeleverd, word je uitgenodigd voor de eerste toelatingsdag. Op deze dag maak je een toets. De toets duurt ongeveer 45 minuten en test je kennis van algemene muziekleer, je vaardigheid in solfège (intervallen, drieklanken, inclusief omkeringen, ritmisch dictee en melodisch dictee) en je kennis van muziektechnologie, geluidsleer en rekenvaardigheid. Neem je koptelefoon mee!

Per e-mail krijg je te horen of je door mag naar de tweede toelatingsdag. Dit is afhankelijk van de uitslag van de toets en de beoordeling van het materiaal dat je online hebt ingeleverd.

Op de eventuele tweede toelatingsdag heb je een gesprek met de toelatingscommissie naar aanleiding van jouw toelatingsmateriaal, maar het zal ook gaan over jouw kijk op de studie en het werkveld. Het gaat om een open gesprek waarin we hopen dat je als kandidaat zo goed mogelijk tot je recht zult komen. Per e-mail krijg je te horen of je bent toegelaten. Over het algemeen duurt het drie weken voordat de uitslag bekend is. 

Meer informatie

Meer informatie over de basisopleiding kun je krijgen tijdens de open dagen van HKU. Of kijk voor een antwoord op je vraag bij veelgestelde vragen.