HKU

Overweeg je een bacheloropleiding op het grensvlak van muziek en technologie? Dan is het verstandig om de basisopleiding Music and Technology te volgen.

Het maakt je bewuster van het vak waar je voor gaat kiezen. Het doel van de basisopleiding is dan ook om kandidaten voor te bereiden op het toelatingsexamen voor de propedeuse en van de bachelorstudie bij HKU Muziek en Technologie.

Studieprogramma

Het programma van de basisopleiding is opgebouwd rondom een aantal hoofdvakken:

  • productietechnologie
  • klank & geluid
  • muzikale basis
  • informatica
  • contexten & repertoires
  • wiskunde-oriëntatie

Daarnaast krijg je een aantal ontwerp-opdrachten per richting waar je deels op school en deels thuis aan werkt. Tegen het einde van de basisopleiding ga je, afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest, een aantal speciale lessen krijgen die je voorbereiden op de opdracht voor het toelatingsexamen.


Als je toegelaten wilt worden tot de bacheloropleiding, is het heel belangrijk dat je een goed beeld hebt van de verschillende richtingen en vakgebieden. Zo kun je de studierichting kiezen die het beste aansluit bij jouw talent. Daarom heb je, naast alle lessen, ook informatiebijeenkomsten en presentaties van studenten die door de opleiding worden georganiseerd.

Doorstromen naar de Bacheloropleiding

Het volgen van deze cursus vergroot aanzienlijk je kans maar is geen garantie voor toelating tot de bacheloropleiding. Voor een plek in het propedeusejaar moet je namelijk ook voor het toelatingsexamen (eind maart) slagen. De mensen die de basisopleiding hebben gevolgd zijn het eerst aan de beurt in de reeks van toelatingsexamenrondes, daarna volgen de rondes voor de mensen die deze cursus niet hebben gevolgd.

Toelating

Nadat jouw aanmelding is ontvangen word je uitgenodigd voor een toelating. Twijfel je of je je moet aanmelden voor de basisopleiding of voor één van de bacheloropleidingen, meld je dan aan voor de bacheloropleiding. Er wordt bij het toelatingsexamen altijd gekeken naar geschiktheid voor één van beide opties (toelatingsprocedure en -examen zijn identiek). Mocht je in je voorlaatste jaar van de middelbare school zitten meld je dan aan voor de basisopleiding.

Lees verder

Toelatingskans

Ruim 60 procent van alle basisopleidingcursisten wordt toegelaten tot de hbo-opleiding. Komend studiejaar zijn er ongeveer 75 lesplaatsen beschikbaar voor de basisopleiding.

Kosten

Het cursusgeld voor de Basisopleiding Music & Technology bedraagt € 1.650,- . De wet op de Studiefinanciering is niet van toepassing op de basisopleidingen.

Lestijden

Van begin september tot april krijg je 2 avonden per week les. Dit is op dinsdag- en donderdagavond van 17.45 tot 21.45 uur. Daarnaast moet je rekenen op zo’n 10 tot 16 uur thuis zelfstandig werken aan lesopdrachten. Een voorbeeld: je werkt op dinsdagavond aan een korte opdracht die dezelfde avond af moet. Voor de donderdagavond krijgt je dan een opdracht mee die thuis gemaakt zal moeten worden (en wel op de woensdag en/of donderdag overdag).

Gezien de intensiviteit van de basisopleiding is een combinatie met een reguliere school of opleiding niet aan te bevelen. Indien je deze vooropleiding met goed gevolg afrondt, ontvang je een certificaat.


De lessen worden gegeven aan de Ina Boudier-Bakkerlaan 50 in Utrecht.

Meer informatie

Meer informatie over de basisopleiding kun je krijgen tijdens de Open Dag.