HKU

De afstudeerrichting Audio Design is een vierjarige voltijdopleiding waar de voertaal Nederlands is (vanaf het derde jaar kunnen lessen echter ook in het Engels plaatsvinden).

De eerste fase van het curriculum begint met een brede oriëntering. Vanaf jaar twee kun je een eigen profiel gaan ontwikkelen.


Eerste en tweede jaar

In het eerste jaar maak je kennis met alle mogelijke vakken (muzikale basis, klank en geluid, productie, technologie, programmeren, et cetera) zodat je je breed kunt oriënteren en daarna ook kunt samenwerken met studenten uit de andere afstudeerrichtingen binnen Muziek en Technologie.

Gaandeweg het eerste jaar komen er keuzevakken en vanaf het tweede jaar kun je kiezen uit blokken die bestaan uit projecten en de daarmee samenhangende theorielessen en werkgroepen op het gebied van studiotechnologie, live audiotechnologie, systeemontwerp voor muziek en geluid of klankontwerp. De combinatie hiervan bepaalt je specialisatie.

Derde en vierde jaar

In het derde en vierde jaar neemt de complexiteit van de projecten toe en werk je in toenemende mate in multidisciplinaire teams aan projecten uit het werkveld. Daarnaast zijn er ondersteunende lessen en werkgroepen en ga je in het derde jaar ook gedurende vier maanden op stage. In het laatste semester van je eindstudie bedenk en regel je zelf een afstudeerproject (of projecten) waarmee je je profileert in het werkveld.

Tijdens de gehele studie, maar met name in de laatste twee jaar, wordt er in de opleiding ook veel aandacht besteed aan onderzoek (in combinatie met ontwerpen) en aan je profilering in je toekomstige werkveld.

Buitenland

Het is mogelijk enige tijd in het buitenland te verblijven, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de organisatie en afhandeling van een stage in het buitenland. Je kunt hierbij gebruikmaken van de kennis en contacten van HKU. In de praktijk loopt ongeveer een vijfde van de studenten stage in het buitenland. Zowel in Europa als in de VS en Azië.

Waarom deze studie?

De afstudeerrichting Audio Design geeft je de gelegenheid om je te ontwikkelen tot een muziektechnoloog die in zeer verschillende contexten kan opereren zoals de muziekstudio en live audio-contexten (theater, poppodia). Maar ook in muziek-softwarebedrijven als AudioEase, ProjectSAM en Steinberg of in meer interactieve contexten zoals bijvoorbeeld interactieve installaties in musea of de openbare ruimte.

Je werkt daarbij behalve met studenten van de andere afstudeerrichtingen en Schools ook samen met opdrachtgevers uit het werkveld. Hierbij moet je niet alleen denken aan componisten, choreografen, bands en ensembles maar ook aan beeldend kunstenaars en multimediale ontwerpers.

Meer informatie en contact

Meer informatie over deze studie kun je krijgen tijdens de open dagen. Ook kun je contact opnemen met Elsje Dicke of Claudia van den Hoeven: 030-2091909.