HKU

Jouw kijk op je omgeving laten zien en een ruimtelijk probleem oplossen? Dat leer je bij Spatialisation Design.

Ben je een HKU-student en wil je deze minor volgen? Ga dan voor de voorwaarden en aanmeldprocedure naar de studentportal.

Wat leer je?

In deze ontwerpminor van HKU Design werk je mee aan de oplossing van een ruimtelijk vraagstuk. Je houdt daarbij rekening met de maatschappelijke context (de verschillende belangen, eisen, mogelijkheden en onmogelijkheden). Je eigen ontwerpbenadering en schaalniveau staan daarbij centraal. Je ontdekt wat jij met jouw bijdrage aan het project wilt bereiken en hoe je dat met materiaal, beeldende middelen, techniek en verkregen inzichten kunt realiseren. Al makend en onderzoekend kom je tot een uitspraak. Je kunt het project meer als maker, als onderzoeker of als organisator aanvliegen. Aan het eind van het semester presenteer je je werk aan een commissie.

Je werkt zelfstandig en hebt zelf de regie. Je formuleert een projectvoorstel dat je in één semester van begin tot eind kunt realiseren. Je verkent de stand van zaken aan het begin door vragen te stellen als: Wat is er al? Wat is er al eerder gedaan? Wat is al bekend? Wie zijn de stakeholders? Wat zijn de fysieke, materiële en technische eisen? Welke experts betrek je hierbij? Welke (emotionele) belangen of andere factoren spelen er mee?

Aan de hand van je bevindingen stel je ontwerpeisen op. Wat wil je bereiken? Welke ruimtelijke ingrepen wil je doen? Wat zijn daarvan de gevolgen? Je onderzoekt de verschillende mogelijkheden van je concept: je doet maakstudies, vormstudies en raadpleegt literatuur. Daarna kies je één mogelijkheid die je uitwerkt in één of meer producten. Aan het eind van het semester vindt een projectpresentatie plaats in woord, beeld en materiaal. Ook de documentatie van het onderzoek dat voor dit project is verricht wordt getoond.

Voor hen die nog geen werkplaatsinstructies hebben gehad, is er gelegenheid om dit alsnog te krijgen.

Voor wie is deze minor geschikt?

Je bent geïnteresseerd in ruimtelijke vraagstukken en in het zoeken naar een eigen visie, werkwijze en rol om daarmee als ontwerper om te gaan. In dit project krijg je de kans van idee tot uitwerking om jouw kijk op je omgeving vorm te geven en je 'uitspraak' in fysiek werk te laten zien. Met hulp van experts. De minor is een regulier keuzeprogramma aangeboden door HKU Design; aan het project zullen in ieder geval ook derdejaars studenten Spatial Design deelnemen.

Deze minor is bedoeld voor studenten van HKU-opleidingen en studenten van diverse ruimtelijke en technische ontwerpopleidingen van andere instellingen in binnen- en buitenland: bouwkundigen, bouwtechnici, ontwerpers zijn van harte welkom.

Waar selecteren we op?

 • je cv
 • studievoortgangsoverzicht
 • je portfolio
 • een motivatiebrief van één A4.

Leerdoelen

Je leert:

 • zelfstandig een ontwerpproject opzetten, een ontwerpproces vormgeven en tot een presentatie uitwerken;
 • onderzoekend en makend werken en tot een uitspraak komen;
 • je ontwerpmogelijkheden en werkwijzen ontwikkelen;
 • de gevolgen van een ingreep onderzoeken, benoemen en verbeelden;
 • oplossingen of experimenten van andere ontwerpers in verschillende disciplines te zoeken en de betekenis daarvan voor jouw project te benoemen;
 • reflecteren over je eigen werkproces en dat met anderen te bespreken;
 • samen te werken waar je dat wenselijk acht;
 • de betekenis van het project voor jouw positie in vakgebied en werkdomein te laten zien.

Onderwijsvorm

Het project wordt op één locatie in Utrecht uitgevoerd en loopt tot december/ januari. Er zijn een paar spelregels waar iedereen zich aan moet houden. Inzet en aanwezigheid bij alle activiteiten is daar een van. Het project kent verschillende fasen van werken waarin zelfstandig werken, presentaties, besprekingen, consultatie en feedback bij begeleidende docenten, experts en klasgenoten elkaar afwisselen.

Wijze van toetsing

Een beoordelende commissie bekijkt de eindpresentatie en bespreekt met studenten de betekenis van het project voor de positie in het vakgebied en werkdomein van iedere student afzonderlijk.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Minor

 • Studiepunten: 30
 • Niveau: Bachelor jaar 3 of 4
 • Voertaal: Nederlands
 • Onderwijsperiode: september 2020 tot januari 2021 (semester 1)
 • Heb je vragen? Mail naar sz@hku.nl

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat via bovenstaande button.

Wat is een Minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses.