HKU

De minor Creatief ontwerp: Smart City koppelt nieuwe oplossingsrichtingen en ideeën met lokaal research aan de leefbaarheid en stedelijk vernieuwing van de stad Utrecht.

Smart City

In deze minor ga je aan de slag met de toekomst van de stad Utrecht en het 'geluk' van haar inwoners. Je werkt in een creatief team aan een 'slimme' stad op sociaal, economisch en fysiek vlak. Dat doe je met studenten uit alle sectoren: techniek, economie, food, psychologie, social work, communicatie, ICT, kunst, design en game design. Creatief ontwerpen is hierbij het vertrekpunt.

Met je team ontwerp je nieuwe benaderingswijzen, ideeën, strategieën of oplossingsrichtingen voor een actueel vraagstuk in de stad Utrecht. Daaraan vooraf gaat het ontwerpen van de probleemdefinitie. Het vraagstuk kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe manieren van live of digitale interactie tussen gemeente en bewoners, vrije tijdsbesteding, fietsparkeren, toerisme, voedselverspilling, nieuwe manieren om werk te organiseren, of de inrichting van publieke ruimtes.

Veel actuele onderwerpen zijn vaak complex en bieden nieuwe uitdagingen. Om hiermee om te kunnen gaan, zijn nieuwe werkwijzen nodig. Innovatie ontstaat op het grensvlak van disciplines en methodes. In deze minor werk je in multidisciplinaire teams met werkwijzen uit Arts, Science & Technology.

Programma

De minor kent drie lijnen die tegelijk worden aangeboden:

Werkwijzen uitbreiden

In deze lijn verken je in korte real live opdrachten elkaars verschillende professionele benaderingen en werkwijzen. Je leert wat er allemaal mogelijk is door modellen en tools uit te wisselen, en met verschillende brillen naar een vraagstuk te kijken. Zo raak je bekend met de capaciteit in de groep. Aan de hand van creativiteitstheorie, innovatietheorie en verandermanagement leer je elkaars werkwijzen te begrijpen en te zien hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Met behulp van connecting conversations oefen je hoe je in een multidisciplinair team met elkaar in gesprek en aan het werk kan gaan. Je leert hoe je zelf een creatief team samenstelt.


Research

In deze lijn analyseer je een vraagstuk van de gemeente Utrecht en andere opdrachtgevers in de stad, en onderzoek je de vraag achter de vraag. Dit doe je door op locatie de opdrachtgevers te ontmoeten en met de betrokken partijen te spreken, gastdocenten over stedelijke vernieuwing te horen, en literatuur te bestuderen op het gebied van innovatietheorie. Je bestudeert internationale casuïstiek op het gebied van creatieve innovaties in de stedelijke omgeving. In je research pas je creatieve werkwijzen toe die je zelf in je team hebt uitgewisseld en doorontwikkeld.


Ontwerpen

In een creatief ontwerpproces werk je in korte challenges aan verschillende oplossingen voor het vraagstuk. Hierbij pas je je nieuwe werkwijzen en kennis van innovatie en smart cities toe. Je betrekt bewoners, gemeente en bedrijven bij het creëren van nieuwe oplossingen.

Deze minor is voor jou als je nieuwsgierig bent naar nieuwe kansen voor de leefbaarheid van de stad Utrecht en je je toolkit in werkwijzen wilt uitbreiden. Je houdt van experimenteren in multidisciplinaire teams en wilt leren om een innovatieve rol te spelen. De begeleidend docenten zijn afkomstig uit Design en Game Design en Crossover Creativity.

Voor wie?

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve, technische, sociaal-pedagogische, economische, zorg en agri opleidingen zoals Techniek, ICT, Game Technologies, Economie, Business, Food & Business, Vormgeving, Creatieve Media, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek.

Selectie

In verband met de selectie vragen we je:

•    Om een studievoortgangsoverzicht, een cv, voorzien van een motivatiebrief van maximaal 1 A4. Motivatie met aanwijsbare ervaring in en belangstelling voor transdisciplinaire maak- en onderzoeksprocessen.

•    De programmamanager voert indien nodig een matchingsgesprek.


Selectie: doorlopend, conform de deadline gepubliceerd door Kies op Maat.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.


Feiten

•  De minor telt 30 studiepunten.

•  Niveau: Bachelor jaar 3 of 4.

•  Er is plaats voor 25 studenten.

•  Extra kosten: Voor materiaal en excursies eigen bijdrage van €25 tot €50.

•  De minor is toegankelijk voor studenten van andere hogeschoolinstellingen dan HKU.

•  De voertaal is Nederlands.

•  Start: binnenkort meer info

•  Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, mail sz@hku.nl.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat.


Wat is een Minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses. Wil je weten welke minoren er zijn? Kijk op www.kiesopmaat.nl.