HKU

Tijdens de minor Creatief ontwerp: Future Health werk je aan actuele thema's die binnen een zorginstelling in de stad Utrecht leven.

De zorg van de toekomst

In deze minor staat de toekomst van de gezondheidszorg centraal. Met je team ontwerp je benaderingswijzen, ideeën, strategieën of oplossingsrichtingen voor een actueel vraagstuk van een Utrechtse zorginstelling. Je creatieve team bestaat uit studenten uit de zorg, social work, communicatie, ICT, economie, kunst, design en game design.

Het vraagstuk van de zorginstelling kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe manieren van live of digitale interactie tussen artsen en patiënten, nieuwe manieren om het werk te organiseren, of een andere inrichting van ruimtes.

Voor creatieve oplossingen zijn nieuwe werkwijzen nodig. Innovatie ontstaat op het grensvlak van disciplines en methodes. In deze minor werk je in multidisciplinaire teams met werkwijzen uit arts, science & technology.

Programma

De minor kent drie lijnen die tegelijk worden aangeboden.

Werkwijzen uitbreiden

In deze lijn verken je in korte real live opdrachten elkaars verschillende professionele benaderingen en werkwijzen. Je leert wat er allemaal mogelijk is door modellen en tools uit te wisselen, en met verschillende brillen naar een vraagstuk te kijken. Zo raak je bekend met de capaciteit in de groep. Aan de hand van creativiteitstheorie, innovatietheorie en verandermanagement leer je elkaars werkwijzen te begrijpen en te zien hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Met behulp van connecting conversations oefen je hoe je in een multidisciplinair team met elkaar in gesprek en aan het werk kan gaan. Je leert hoe je zelf een creatief team samenstelt.


Research

In deze lijn analyseer je de vraagstukken van de zorginstelling en onderzoek je de vraag achter de vraag. Dit doe je door op locatie de opdrachtgever te ontmoeten en met de betrokken partijen te spreken, gastdocenten over Future Health te horen, en literatuur te bestuderen op het gebied van innovatietheorie en Future Health. Je bestudeert internationale casuïstiek op het gebied van creatieve innovaties in de zorg. In je research pas je creatieve werkwijzen toe die je zelf in je team hebt uitgewisseld en doorontwikkeld.


Ontwerpen

In een creatief ontwerpproces werk je in korte challenges aan verschillende oplossingen voor het vraagstuk. Hierbij pas je je nieuwe werkwijzen en kennis van innovatie en future health toe. Je betrekt patiënten, professionals en betrokkenen bij het creëren van nieuwe oplossingen.


Deze minor is voor jou als je nieuwsgierig bent naar de zorg van de toekomst en je je toolkit in werkwijzen wilt uitbreiden. Je houdt van experimenteren in multidisciplinaire teams en wilt leren om een innovatieve rol te spelen. De begeleidend docenten zijn afkomstig uit Design en Game Design, Crossover Creativity en Zorg.

Voor wie?

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve, technische, sociaal-pedagogische en economische opleidingen zoals Techniek, ICT, Game Technologies, Economie, Business, Food & Business, Zorg, Vormgeving, Creatieve Media, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek.

Selectie

In verband met de selectie vragen we je:

•    Om een studievoortgangsoverzicht, een cv, voorzien van een motivatiebrief van maximaal 1 A4. Motivatie met aanwijsbare ervaring in en belangstelling voor transdisciplinaire maak- en onderzoeksprocessen.

•    De programmamanager voert indien nodig een matchingsgesprek.


Selectie: doorlopend, conform de deadline gepubliceerd door Kies op Maat.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.


Feiten

•  De minor telt 30 studiepunten.

•  Niveau: Bachelor jaar 3 of 4.

•  Er is plaats voor 25 studenten.

•  Extra kosten: Voor materiaal en excursies eigen bijdrage van €25 tot €50.

•  De minor is toegankelijk voor studenten van andere hogeschoolinstellingen dan HKU.

•  De voertaal is Nederlands.

•  Start: binnenkort meer info

•  Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, mail sz@hku.nl.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat.


Wat is een Minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses. Wil je weten welke minoren er zijn? Kijk op www.kiesopmaat.nl.