HKU

How extended do you want your world to be? Ontwerp innovatieve toepassingen en concepten voor de echte én de virtuele wereld.

Ben je een HKU-student en wil je deze minor volgen? Ga dan voor de voorwaarden en aanmeldprocedure naar de studentportal.

Wat leer je?

De digitalisering kruipt steeds verder onze werkelijkheid in. Door middel van VR en AR kunnen we nieuwe werelden introduceren of nieuwe lagen toevoegen aan de bestaande wereld. Maar hoe wenselijk zijn deze nieuwe of extended realities? Wat is de toegevoegde waarde van al deze nieuwe werkelijkheden? En wat is de impact en relevantie voor ons allemaal? Om het antwoord te vinden op deze vragen ontwerp je ervaringen voor VR- en AR-sets, games, mobiele toepassingen en installaties. 

 

De minor heeft een filosofische en denktankbenadering. How extended do you want your world to be? Why do we need Extended Reality? Hoe gaat dit alles bijdragen aan verbetering van jouw of onze wereld? In groepen ontwerp je op onderzoekende en kritische wijze innovatieve toepassingen en concepten voor de echte én de virtuele wereld. Je maakt hierbij onder andere gebruik van 3D-applicaties, game-engines, beeldbewerkingssoftware, animatie, motion graphics en 360˙video.

Wat zijn de leerdoelen?

 • Je leert conceptueel en kritisch na te denken over de toegevoegde waarde van extended reality;
 • je leert relevante vragen te formuleren voor toepassingen van XR en hierover kennis te ontwikkelen;
 • je ontwikkelt een visie op de urgentie en relevantie van extended reality en weet dat in een project tot uitdrukking te brengen;
 • je leert een kritisch standpunt innemen en in gesprek feedback en reflecties uit te wisselen over de lopende projecten;
 • je weet te experimenteren en een iteratief werkproces in gang te zetten binnen de context van je project en projectgroep;
 • je ontwikkelt kennis over beschikbare technieken in het huidige vakgebied, maar ook technieken die nog in ontwikkeling zijn of op het punt staan door te breken.

Wat zijn de ingangseisen?

 • Propedeuse behaald;
 • 120 punten afgerond.

Voor wie is deze minor geschikt?

Deze onderzoeksminor is met name geschikt voor studenten binnen het creatieve en technische domein van de ontwerpopleidingen. Binnen HKU richt de minor zich in de eerste instantie op studenten van Media (Animatie, IMT) Games en Interactie en Muziek en Technologie.

Waar selecteren we op?

Er wordt geselecteerd op basis van een cv, studievoortgangsoverzicht en:


1.  een korte motivatiebrief (max. 1 A4) waarin jij je interesse en ervaring in technologie en fascinatie voor onderzoek en experiment binnen dit domein beschrijft. Daarnaast is het van belang dat je omschrijft in welke rol jij binnen een team een bijdrage denkt te kunnen leveren. 

2. portfolio

Selectie: doorlopend, conform de deadline gepubliceerd op Kies op Maat.

Eindproduct

Je wordt beoordeeld op het gemaakte XR-product, de onderzoekrapportage en je individuele reflectieverslag.

Beoordelingscriteria

De minor wordt afgesloten met een publiek moment waar de projecten worden getoond. Als groep lever je samen met je medestudenten een bijdrage in de vorm van een Q en A. Hierin komt de relevantie van het gedane onderzoek en de ontwerpprocessen aan de orde. Je durft daarbij een eigenzinnig standpunt in te nemen ten opzichte van de gangbare visies op XR en de heersende norm.

Minor

 • Studiepunten: 30
 • Niveau: Bachelor
 • Voertaal: Nederlands
 • Onderwijsperiode: september 2020 tot januari 2021 (semester 1)
 • Heb je vragen? Mail naar sz@hku.nl

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat via bovenstaande button.

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses.