HKU

Update: [VOL]. Hoe maak je een merk populair? Ontwerp een bijpassende en onvergetelijke experience!

Ben je een HKU-student en wil je deze minor volgen? Ga dan voor de voorwaarden en aanmeldprocedure naar de studentportal.

Wat leer je?

In de minor Experience Design ontwerp je al onderzoekend een brand experience: een ervaring of een belevenis die waarde aan een merk toevoegt. Je gebruikt Design Thinking als middel om stapsgewijs tot prototypes van de ervaring te komen. De overige kennisthema’s waar de minor op focust zijn Branding, Projectmanagement, Waardecreatie en (Media)Context. Afhankelijk van de partners kunnen alle werkvelden aan bod komen; de nadruk ligt op vraagstukken uit de creatieve en culturele industrie. Je kunt eigen partners inbrengen, mits deze voldoen aan bepaalde criteria.


In deze minor draait alles om het onderzoeken en het ontwikkelen van kennis van en inzicht in het ontwerpen van belevenissen. Je doet onderzoek naar een belevingsvraagstuk ingebracht door een van de partners. Vanuit het vraagstuk ontwikkel je theoretische kennis en al onderzoekend verkrijg je inzicht in de bestaande, echte probleemsituatie.


Die kennis wordt gedeeld met anderen door het wekelijks spelen van een spel. In het spel ontwikkel je vragen en beoordeel je elkaars antwoorden. De vragen worden gebruikt om te reflecteren op de eigen prototypes van de experience. Theorie wordt zo spelenderwijs aan praktijk gekoppeld. Daarnaast deel je kennis door een eigen seminar te verzorgen vanuit het eigen ontwerpproces. In het seminar ga je (individueel) in op een van de vijf theoretische kennisthema’s van de minor, zoals genoemd in de eerste alinea.

Wat zijn de leerdoelen?

De student is in staat om:

 • in samenwerking met medestudenten, het werkveld en docenten relevante vragen te formuleren en kennis te ontwikkelen over de thema’s die behandeld worden
 • in samenwerking met stakeholders een lerend proces te organiseren
 • inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethoden in te zetten en de keuzes hiervoor kritisch te beargumenteren
 • een ontwerp te maken dat voortvloeit uit het onderzoeksproces en dat passend is voor de opdrachtgever(s) uit het werkveld
 • de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen door te reflecteren op het eigen handelen en de rollen in het team.

Wat zijn de ingangseisen?

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je een propedeuse hebben behaald.

Voor wie is deze minor geschikt?

Deze minor is met name geschikt voor studenten van studies in het sociale, creatieve en economische domein.

Hoe selecteren we?

De selectie vindt plaats middels een telefonisch matchingsgesprek op basis van motivatiebrief en cv.

Minor

 • Studiepunten: 30
 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Niveau: Bachelor jaar 3 en 4
 • Voertaal: Nederlands en Engels
 • Onderwijsperiode: semester 1 van collegejaar 2019/2020
 • Heb je vragen? Mail sz@hku.nl.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat via bovenstaande button.

Wat is een minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses.