HKU

Update: [VOL] Armoede? Sociale ongelijkheid? Een afvalprobleem? Gebrek aan schoon water? Denk mee over creatieve oplossingen.

Ben je een HKU-student en wil je deze minor volgen? Ga dan voor de voorwaarden en aanmeldprocedure naar de studentportal.

Wat leer je?

De minor Design for Social Change richt zich op social design. Je ontwerpt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Je focust op kwesties met thema’s armoedebestrijding, gelijkheid, schoon water, vervoer, klimaat of afval.

 

Je werkt in interdisciplinaire teams. Daarin kun je een rol innemen als ontwerper, maar ook als projectmanager, programmeur of regisseur. Je onderzoekt het door jullie gekozen thema en je verkent mogelijke toekomstscenario's. Jullie visie kan in vele vormen worden uitgedrukt - presentaties, tekst, film, animatie, installaties of objecten.

 

Je leert het resultaat van je project en onderzoek (visueel) inzichtelijk te maken voor een breed publiek. De producten hebben maatschappelijke meerwaarde, zijn concreet, innovatief en vertellen een verhaal. Tijdens het traject ervaar je hoe je je kunt positioneren ten opzichte van diverse belanghebbenden.

 

De omgeving van een kunsthogeschool werkt inspirerend en biedt jou de nodige faciliteiten, kennis en contacten om hands-on aan de slag te gaan met kwesties die iedereen aangaan. We werken met thematische weekprogramma’s en challenges.

 

De focus binnen deze minor ligt op de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG's) – duurzame ontwikkelingsdoelen – van de Verenigde Naties die betrekking hebben op onder meer armoedebestrijding, gelijkheid, schoon water, vervoer, klimaat en afval.

 

In deze minor staat de Frame Innovation-methode van Kees Dorst centraal. Hij is in 2018 benoemd als adviseur van de UNDP, de VN-organisatie die de 17 door de VN benoemde ontwikkelingsdoelen moet helpen verwezenlijken.

Hoe ziet het programma eruit?

De stappen uit dit model zullen in blokken van twee weken per thema worden doorlopen en eindigen steeds met een bijeenkomst waarin resultaten met probleemeigenaren worden doorgesproken. Een van de opdrachtgevers is What Design Can Do.


•  Archeologie en architectuur
•  Paradoxen leren identificeren
•  Contexten bouwen m.b.v. de-framing
•  Veld verbreden (nieuwe spelers/game changers)
•  Themaonderzoek/ re-framing d.m.v. design-thinking
•  Nieuwe frames ontwikkelen en rapid protyping
•  Game changing: futures, wat is nodig voor transformatie en integratie in de organisatie
•  Eindpresentatie

Voor wie is deze minor geschikt?

Deze minor is met name geschikt voor studenten van studies in het sociale, creatieve en economische domein.

Wat zijn de leerdoelen?

De student is in staat om:

 •  in samenwerking met medestudenten, het werkveld en docenten relevante vragen te formuleren en kennis te vergaren over de gekozen thema's
 • in samenwerking met stakeholders een lerend proces te organiseren
 • inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethoden in te zetten en de keuzes hiervoor kritisch te beargumenteren
 • een ontwerp te maken dat voortvloeit uit het onderzoeksproces en dat passend is voor de stakeholders
 • de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen door te reflecteren op het eigen handelen en de rollen in het team.

Wat zijn de ingangseisen?

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je:

•    een propedeuse hebben behaald

•    in het Engels kunnen communiceren en presenteren.

Waar selecteren we op?

In verband met de selectie vragen we je:

•    een korte motivatiebrief (max. 1 A4) te schrijven waarin je blijk geeft van jouw maatschappelijke betrokkenheid Wat heb je gemaakt, geschreven of georganiseerd? Waar heb je aan meegewerkt als student of vrijwilliger? Vertel wat je wil onderzoeken en leren in deze minor en hoe jij praktisch wilt bijdragen aan het ontwerpteam.

* een bondig cv op te stellen en je SVO (studievoortgangsoverzicht)

•   eventueel aanwezig eigen werk mee te sturen dat aansluit bij het onderwerp. Dat kan in beeld, tekst, audio, video, tekening, foto en andere vormen die passen bij jouw manier van werken.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Minor

 • Studiepunten: 30
 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Niveau: Bachelor jaar 3 (evt. jaar 4)
 • Voertaal: Nederlands
 • Onderwijsperiode: semester 1 van collegejaar 2019/2020
 • Heb je vragen? Mail sz@hku.nl.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat via bovenstaande button.

Wat is een minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses.