HKU

Wil je leren hoe je als ontwerper op een zinvolle manier kunt bijdragen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken?

Sociaal ontwerpen is geen ver-van-je bed-show. Het vluchtelingenvraagstuk binnen de stad Utrecht is heel dichtbij. Internationale conflicten en lokale problematiek komen elkaar in deze stad overal tegen. Om de hoek bij de HKU Media Oudenoord is de noodopvang voor vluchtelingen aan de Einsteindreef in Overvecht, die in de zomer van 2016 is geopend. Over de toewijzing van die locatie is veel ophef ontstaan, zowel in de buurt, als in de media.

Maar er zijn ook talrijke initiatieven ontstaan zoals gezamenlijke bewoning van het pand door woningzoekende jongeren en vluchtelingen, en het aanbieden van opleidingen en activiteiten die mede toegankelijk zijn voor wijkbewoners. De noodopvang is tijdelijk, maar blijft tot eind 2018 bestaan. De gemeente hoopt met een vernieuwende aanpak de wijk, die het al jaren moeilijk heeft, mee te laten profiteren van de situatie.

Onderzoeken

In de eerste fase van de minor bezoek je praktijkvoorbeelden (zoals het voorbeeld van de noodopvang Overvecht) op locatie in Utrecht. Je maakt je het onderwerp eigen via een methode waarbij inleving, straatonderzoek, leren waarnemen en communiceren centraal staan. Ook je eigen (voor)oordelen moet je onder de loep durven nemen en herkennen om te kunnen begrijpen hoe beeldvorming werkt. Binnen de minor kan je ook zelf ideeën of situaties aandragen die je wil onderzoeken.

Samenwerken

Je werkt samen met studenten uit verschillende disciplines. Je leert hoe je met jouw achtergrond een bijdrage kunt leveren aan het team en hoe je kunt profiteren van elkaars kennis en inzichten. Je kunt binnen het team een rol innemen als mediamaker, maar als je daarin minder ervaring hebt, ook als projectmanager, programmeur of regisseur. Je leert reflecteren op de manier waarop je je rol vormgeeft en hoe je in het team functioneert. Daarnaast komen principes die ten grondslag liggen aan het werken in teamverband aan bod.

Casus kiezen

Op basis van gezamenlijke interesse kies je in het ontwerpteam voor een casus binnen de stad Utrecht die in de minor centraal staat. Je bent als team verantwoordelijk om de relatie met alle belanghebbenden op een professionele en integere manier vorm te geven. Je bouwt samen met de andere studenten aan duurzame maatschappelijke verbanden in Utrecht tussen organisaties, instellingen en mensen die betrokken zijn bij het vluchtelingenvraagstuk.

Oriënteren

Naast het beantwoorden van de ontwerpvraag bestudeer je de huidige ontwikkelingen in het werkveld en de verschillende manieren waarop andere makers en ontwerpers zich tot deze onderwerpen verhouden. Er bestaan zeer verschillende visies op het begrip sociaal ontwerpen (social design) en je moet een ruime blik ontwikkelen op deze materie. Je krijgt les van zeer verschillende (gast)docenten en experts.

Ontwerpen

Binnen het ontwerpteam ontwikkel je tijdens de minor verschillende oplossingen voor de ontwerpvraag. De schetsontwerpen worden halverwege de minor gepresenteerd aan de betrokken externe partijen en experts. In het tweede deel test je de ideeën getest in de praktijk en maak je uiteindelijk het definitieve ontwerp.

Delen

Het individuele en collectieve onderzoek vertaal je in beeld, tekst en geluid: met films, illustraties, pod-casts, blogs, animaties en/of andere media-uitingen, zodat het gedeeld kan worden met de wereld buiten de academie. De minor sluit je af met een publiekspresentatie die de studenten zelf organiseren en waarin zij alle bevindingen toelichten. Feedback van de stakeholders weegt mee in de eindbeoordeling.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Facebook