HKU

Wil je leren hoe je als ontwerper op een zinvolle manier kunt bijdragen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken?

In deze minor zijn de leerdoelen ingedeeld in drie modules: de projectmodule, de researchmodule en de reflectiemodule.

Projectmodule

De projectmodule heeft als leerdoelen dat je in staat bent om:
•    in een gevarieerd team een manier van werken en samenwerken in te zetten in een leer/werkomgeving met externe partijen.
•    grenzen van je eigen vakgebied te onderzoeken en te werken vanuit de attitude van het vakgebied in samenwerkingsprojecten.
•    je eigen manier van werken, rol en positionering verder te ontwikkelen.
•    je leerproces zelfstandig te sturen om binnen de leer/werkomgeving een goede inbreng te hebben.
•    over het werk, de werkwijze en keuzes in de projecten van de leer/werkomgeving met collega-studenten van andere disciplines en de betrokken stakeholders te communiceren.
•    je eigen signatuur en ontwerpkwaliteiten in een samenwerkingsverband te onderzoeken, verdiepen en aan te wenden om zo in een samenwerkingsproces tot relevante resultaten en uitkomsten te komen.
•    verantwoordelijkheid te nemen voor de leer/werkomgeving en de eigen rol daarin om vanuit de verscheidenheid van maakprocessen tot ontwerpoplossingen, vraagstukken of producten te komen.

Researchmodule

In de researchmodule onderzoek je een door jouw gekozen aspect van het integratie/ vluchtelingendebat, beeldvorming en de rol van kritische kunst en media daarin. Je leert:
•    een onderzoeksproces vorm te geven.
•    te reflecteren op de stappen in het onderzoeksproces.
•    als regisseur van het onderzoeksproces op te treden.
•    je eigen thema en onderwerp te verbinden met de context van het groepsproject.
•    verschillende onderzoeksmethoden te gebruiken en de onderzoeksmethodieken toe te passen die je vanuit jouw vraagstelling nodig hebt.
•    op basis van bronnenonderzoek je positie te verwoorden: verkennen en verdiepen van de voor het onderzoek relevante context en referenties.
•    een adequate en goed communicerende uitdrukkingsvorm te vinden om te communiceren over de wijze waarop je je onderzoek hebt aangepakt en hoe je onderzoek is verlopen.

Reflectiemodule

In de reflectiemodule leer je:
•    op je eigen manier van werken, rol en positionering te reflecteren en aan de hand daarvan verder te ontwikkelen.
•    het leerproces zelfstandig te sturen om binnen de leer/werkomgeving een goede inbreng te hebben.

•    te onderzoeken welke invloed (voor-)oordelen en beeldvorming over een actueel maatschappelijk thema hebben op je eigen individuele handelen.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Facebook