HKU

Vanaf september 2017 biedt HKU studenten twee minoren aan om hun horizon te verbreden.
Elke minor telt 30 ECTS en is toegankelijk voor studenten van buiten én binnen HKU.

Wil je leren hoe je als ontwerper op een zinvolle manier kunt bijdragen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken? De minor Critical Media Design geeft je de kans om jouw rol als toekomstige beeldmaker, denker, ontwerper en sociaal ondernemer in een veranderende wereld te ontwikkelen.


De minor Critical Media Design biedt je de mogelijkheid om via collective learning de regie te nemen om sociaal-maatschappelijke vraagstukken ontwerpend te beantwoorden. Je leert om je eigen ontwerpkwaliteiten strategisch in te zetten en hoe je belangrijke skills als empathie en vertrouwen kunt toevoegen en inzetten tijdens het ontwerpproces. Tijdens het traject ervaar je hoe je je kunt positioneren ten opzichte van diverse stakeholders. Dat zijn zowel de publieke en private partijen, als de doelgroep waarvoor en waarmee je ontwerpt.

De minor Critical Media Design verbindt het maken en ontwerpen van mediaproducten, systemen en/of strategieën aan actuele vraagstukken. In deze minor ligt de focus op de – al dan niet geslaagde – integratie van grote aantallen vluchtelingen in de samenleving. Deelnemende studenten onderzoeken de stand van zaken en de rol van visuele media in beeldvorming en maatschappelijk debat. Dat gebeurt niet alleen in theorie, maar vooral door middel van eigen (straat)onderzoek en persoonlijke kennismaking met diverse betrokkenen.

Vanaf de eerste dag van de minor zoek je actief verbinding met (lokale) maatschappelijke organisaties, instellingen, burgers en vanzelfsprekend vluchtelingen zelf. In samenspraak met alle partijen stel je in het ontwerpteam de ontwerpvraag vast. Alle deelnemers werken gezamenlijk aan het antwoord op die vraag. Onderzoek en ontwerp presenteer je en toetst je aan de buitenwereld en de belanghebbenden.

Programma

De programma-onderdelen die in deze minor aan bod komen zijn Onderzoeken, Samenwerken, Casus kiezen, Oriënteren, Ontwerpen en Delen.

Lees meer over het programma

Leerdoelen

Deze minor bestaat uit drie modules: de projectmodule, de researchmodule en de reflectiemodule.

Bekijk de leerdoelen per module

Aanvullende informatie

•    De minor heeft een omvang van 30 ECT’s.
•    Er is plaats voor 15 studenten.
•    De minor is toegankelijk voor studenten van andere hogeschoolinstellingen dan HKU.
•    Er geldt een aanwezigheidsplicht voor alle contactmomenten met begeleidende docenten en 80% van de groepsbijeenkomsten.
•    De voertaal is Nederlands en Engels.

•    Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je meer weten, mail Erwin Slegers.

Ingangseisen

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je:
•    een propedeuse hebben behaald.
•    student zijn van een kunstacademie, CMD, Journalistiek, Mediatechnologie, Kunst en Economie, Small Business, International Communication, Sociologie, Psychologie, Culturele Antropologie, Politicologie.
•    in het Engels kunnen communiceren en presenteren.

In verband met de selectie vragen we je:
•    een motivatiebrief te schrijven: met daarin jouw eigen ervaringen met één of meerdere maatschappelijke vraagstuk(ken). Wat heb je gemaakt, geschreven of georganiseerd? Waar heb je aan meegewerkt als student of vrijwilliger? Vertel wat je wil onderzoeken en leren in deze minor en hoe jij praktisch wil bijdragen aan het ontwerpteam.
•    een digitaal portfolio op te sturen, met projecten, producten en documentatie die aansluiten bij het onderwerp. Dat kan in beeld, tekst, audio, video, tekening, foto en andere vormen die passen bij jouw manier van werken.

Toetsing

In het plan van aanpak dat je in week twee oplevert, geef je aan welke rol je in je projectgroep actief wil innemen (mediamaker, platformbouwer, projectmanager etc.) en welke uitkomsten (deliverables voor de toetsing) je daarmee (alleen of samen met anderen) wil opleveren.

•    In een reflectieverslag (3 EC) (vorm kan variëren van geschreven tekst tot film tot audio-interview) reflecteer je op die rol en de invulling die je eraan gaf en op de ontwikkeling van je persoonlijke betrokkenheid ((voor)-oordelen) bij het onderwerp van de minor.
•    Het project (22 EC) wordt getoetst aan de hand van:
a.    Groepsproducten (media-uitingen, relatienetwerk, productieplatform);
b.    Portfolio individuele producten;
c.    Procesverslag en –documentatie.
Toetsing vindt plaats in een groepspresentatie en bespreking, gevolgd door een individueel gesprek met een docentencommissie.
•    Het researchdeel (5 EC) wordt getoetst aan de hand van een onderzoeksrapportage, die na inlevering door twee docenten wordt beoordeeld.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat.