HKU

Hoe ziet de toekomst van een stad eruit en het ‘geluk’ van de mensen die hierin wonen?

Ben je een HKU-student en wil je deze minor volgen? Ga dan voor de voorwaarden en aanmeldprocedure naar de studentportal.

Wat leer je?

In de minor Creative Design: Smart City kom je vanuit je eigen perspectief met voorstellen om gelukkig te kunnen wonen in onze toekomstige steden. Je ontwerpt met als thema ‘slimme stad’.

 

Je werkt met andere studenten in de minor samen aan een idee in een samenstelling die bij je past. Dat kan alleen zijn of in een groep, aan één of meerdere oplossingen. Onderwerp is de 'slimme' stad, met vertakkingen op sociaal, economisch of fysiek vlak. Dat doe je met studenten uit allerlei mogelijke sectoren: bijvoorbeeld techniek, veiligheid, economie, food, psychologie, social work, communicatie, ICT, kunst, design en game design. Ook kom je studenten tegen uit de minor Creative Design: Future Health. Creatief ontwerp is het vertrekpunt.

 

Met elkaar ontwerp en test je een elegante kleine oplossing voor een actueel vraagstuk in de stad. Daaraan vooraf gaat het opstellen van de probleemdefinitie. Het vraagstuk kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe manieren van live of digitale interactie tussen gemeente en bewoners, vrijetijdsbesteding, fiets parkeren, burgerparticipatie, toerisme, voedselverspilling, nieuwe manieren om werk te organiseren of de inrichting van publieke ruimtes.

 

Veel actuele onderwerpen zijn vaak complex en bieden nieuwe uitdagingen. Om hiermee om te kunnen gaan, zijn nieuwe werkwijzen nodig. Innovatie ontstaat op het grensvlak van disciplines en methoden. In deze minor gebruik je ook werkwijzen die komen uit Arts, Science & Technology.

 

De onderwerpen worden deels toegelicht door experts van buiten, maar je kunt ook zelf een probleem definiëren en aanpakken mits je kunt onderbouwen dat mensen het als een probleem ervaren.

Voor wie is deze minor geschikt?

Deze minor is voor jou als je:

 • nieuwsgierig bent naar het vinden en ontwerpen van innovatieve oplossingen die bijdragen aan de leefbaarheid in de stad
 • jouw toolkit wilt uitbreiden met ontwerpmethoden en leren hoe je projecten doet
 • houdt van experimenteren, alleen of in teamverband en je wilt leren om een innovatieve rol te spelen
 • de minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve, technische, sociaal-pedagogische, economische, zorg- en agri-opleidingen zoals Techniek, ICT, Game Technologies, Economie, Business, Food & Business, Vormgeving, Creatieve Media, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving en Muziek.

Hoe ziet het programma eruit?

De minor is gebouwd op drie denklijnen die integraal worden aangeboden:

 

Werkwijzen uitbreiden

Je verkent in korte real life opdrachten elkaars verschillende professionele rollen en werkwijzen. Je leert wat er allemaal mogelijk is door modellen en tools uit te wisselen en met verschillende brillen naar een vraagstuk te kijken. Zo raak je bekend met de capaciteit in de groep. Aan de hand van creativiteitstheorie, innovatietheorie en verandermanagement leer je elkaars werkwijzen te begrijpen en te zien hoe ze elkaar kunnen aanvullen.

 

Research

Je leert een vraagstuk analyseren en onderzoekt de vraag achter de vraag. Dit doe je door op locatie de probleemeigenaren te ontmoeten en met de betrokken partijen te spreken, gastdocenten over stedelijke vernieuwing te horen en literatuur te bestuderen op het gebied van innovatietheorie. In je research pas je creatieve werkwijzen toe die je zelf in je team hebt uitgewisseld en doorontwikkeld.

 

Ontwerpen

In een creatief ontwerpproces werk je in korte sprints aan oplossingen voor het vraagstuk, in verschillende iteraties. Dit betekent dat je zo snel mogelijk een eerste versie van je oplossing maakt, deze test en verbetert met de kennis die je hebt opgedaan in de testen met je eindgebruikers. Hierbij pas je nieuwe werkwijzen en kennis van innovatie en smart cities toe. Je betrekt bewoners, gemeente en/of instanties bij het creëren van je oplossing.

Wat zijn de leerdoelen?

 • Je leert je te verdiepen in de stad van de toekomst (Smart City/slimme stad) en leert een probleem te
 • identificeren op maat: je bepaalt wat jij kunt bijdragen, alleen of met enkele anderen (innovatie op maat).
 • Je leert met verschillende brillen naar een vraagstuk kijken en onderzoekt de vraag achter de vraag.
 • Je verkent werkwijzen uit Arts, Science en Technology en leert die toe te passen op een actueel vraagstuk m.b.t. Smart City.
 • Je leert verschillende reflectietools en ontwerpskills beheersen.
 • Je leert een creatief ontwerpproces te doorlopen en betrekt hierbij teamgenoten en stakeholders.
 • Je leert een oplossing te ontwerpen en op bruikbaarheid te toetsen met en voor je eindgebruikers.
 • Je leert op een aantrekkelijke manier en in een toepasselijke vorm oplossingsrichtingen te communiceren in taal en beeld.
 • Je leert transdisciplinair samenwerken in teamverband.

Wat zijn de ingangseisen?

 • Propedeuse behaald en minimaal 120 EC afgerond
 • Motivatie met aanwijsbare ervaring in en belangstelling voor creatieve innovatie.

Waar selecteren we op?

Er wordt geselecteerd op basis van een

 • cv
 • studievoortgangsoverzicht
 • motivatiebrief van één A4.
 • indien nodig een matchingsgesprek met de programmamanager.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Minor

 • Studiepunten: 30
 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Niveau: Bachelor jaar 3 of 4
 • Voertaal: Nederlands
 • Onderwijsperiode: september 2019 tot januari 2020 (semester 1)
 • Extra kosten: ongeveer 25 à 50 euro voor materiaal en excursies
 • Heb je vragen? Mail sz@hku.nl.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat via bovenstaande button.

Wat is een Minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses.