HKU

Als je creatief bent en innoveert, wat doe je dan eigenlijk? In deze minor ga je op zoek naar het antwoord.

Ben je een HKU-student en wil je deze minor volgen? Ga dan voor de voorwaarden en aanmeldprocedure naar de studentportal.

Wat leer je?

In deze minor staan creatieve ontwerpprocessen centraal. Creativiteit en innovatie ontstaan op het kruisvlak van disciplines. Daarom werk je in de context van de kunstacademie in teams van wisselende samenstelling met studenten van verschillende opleidingen en interesses. In deze multidisciplinaire teams beperk je je niet tot de grenzen van de aanwezige disciplines.


Je verkent de ontwerpprocessen in drie creatieve domeinen: ‘interactief performatief’, ‘theatraal ruimtelijk’ en ‘narratief’. Je werkt vanuit elk van deze domeinen aan een creatief project, experimenteert, voert onderzoek uit en reflecteert op je ontwerpproces. Ontwerponderzoek speelt een belangrijke rol: je leert door te ontwerpen, te ervaren en te reflecteren.


We werken binnen en buiten HKU met kennis vanuit al onze opleidingen en de studentengroep. De uitkomsten van de ontwerpprocessen zullen dan ook divers zijn. Denk aan een “live” interactieve performance (muzikaal of theatraal) ondersteund met relevante technologie, waarin het publiek niet alleen toehoorder is, maar ook participant. Of aan het ontwerp en de uitvoering van een ruimtelijke installatie op locatie of in de publieke ruimte. Of aan korte fictie of non-fictie mediaproducties.

Wat zijn de leerdoelen?

Je leert en verkent voor de verschillende domeinen (interactief performatief, theatraal ruimtelijk en narratief):

 • de theorie van de verschillende ontwerpprocessen en de verbindingen tussen deze ontwerpprocessen
 • de verschillende ontwerpprocessen toe te passen in projecten
 • de hierbij voorkomende maakstrategieën
 • onderzoek door middel van ontwerpprocessen
 • verschillende reflectietools en ontwerpskills
 • het transdisciplinair samenwerken in teams en het versterken van het ontwerpproces vanuit verschillende disciplines en expertises
 • de “taal & codes” van de verschillende creatieve domeinen.

Wat zijn de ingangseisen?

De minor is toegankelijk voor studenten:

 • die hun propedeuse hebben behaald en minimaal 120 EC hebben afgerond
 • die een motivatie hebben met aanwijsbare ervaring in en belangstelling voor transdisciplinaire maak- en onderzoeksprocessen.

Voor wie is deze minor geschikt?

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve en technische opleidingen zoals Vormgeving, Creatieve Media en Game Technologies, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek.

Waar selecteren we op?

Er wordt geselecteerd op basis van:

 • een cv
 • studievoortgangsoverzicht
 • motivatiebrief van max. één A4
 • indien nodig een matchingsgesprek met de programmamanager.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Minor

 • Studiepunten: 30
 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Niveau: Bachelor jaar 3 of 4
 • Voertaal: Nederlands
 • Onderwijsperiode: september 2020 tot januari 2021 (semester 1)
 • Extra kosten: ongeveer 25 à 50 euro voor materiaal en excursies
 • Heb je vragen? Mail sz@hku.nl.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat via bovenstaande button.

Wat is een minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses.