HKU

Update: [VOL] Altijd al gedroomd van je eigen creatieve start-up? In deze minor leer je die droom waarmaken.

Ben je een HKU-student en wil je deze minor volgen? Ga dan voor de voorwaarden en aanmeldprocedure naar de studentportal.

Wat leer je?

Wil je je als ontwerper of maker verder ontwikkelen als creatief ondernemer? Of bruis je van ideeën voor creatieve Start-ups? In de minor Business Design Lab kun je jouw plannen als ondernemer stapsgewijs uitbouwen tot een creatieve start-up.

Binnen deze minor werk je samen met studenten van HKU Kunst en Economie, makers, HKU-alumni en externen. Jij bent als minorstudent onderdeel van deze brede, levendige context. Samen bouw je aan (eigen) innovatieve ideeën. Er wordt gewerkt aan een balans tussen de sociale doelstellingen, zakelijke haalbaarheid en technische mogelijkheden.In de eerste twee weken van de minor Business Design Lab doe je mee met de Start-up Challenge. In deze twee weken werk je in een interdisciplinair team aan een innovatieve Start-up. Alle fasen van het business-designproces worden doorlopen en zo krijg je het basisgereedschap mee waarmee je vervolgens aan de slag gaat met je creatieve Start-up.

Je leert in het Business Design Lab de diverse vaardigheden die nodig zijn om een Start-up op te kunnen zetten. Centraal staan ontwerpvaardigheden waarbij je stapsgewijs jouw Start-up opbouwt en test. Bovendien leer je diverse (creatieve) onderzoeksmethodes zoals klanteninterviews en probes. Het lab is gebaseerd op de Lean Start-up-methode en wij werken aan de hand van het praktische handboek ‘Running Lean’ van Ash Maurya.

Voor wie is deze minor geschikt?

Deze minor is met name geschikt voor studenten van studies in het sociale, creatieve en economische domein. Een eigen ontwerppraktijk/discipline (of een netwerk hierin) en een eerste idee voor een Start-up zijn vereisten. Je werkt in 20 weken van een idee naar een levensvatbare onderneming. De uitkomsten van de minor Business Design Lab zijn (handvatten voor) een creatieve onderneming. Na 20 weken heb je de tools in handen om je Start-up verder uit te bouwen.

Wat zijn de ingangseisen?

De minor is toegankelijk voor studenten:

 • die hun propedeuse hebben behaald.

Waar selecteren we op?

Er wordt geselecteerd op basis van:

 • een eerste idee voor een project of Start-up
 • een motivatiebrief met cv voor deelname van 1 A4
 • een telefonisch matchingsgesprek met de programmacoördinator. Dit gebeurt op afspraak.

Wat zijn de leerdoelen?

Na de minor ben je in staat om:

 • in samenwerking met medestudenten, het werkveld en docenten relevante vragen te formuleren en hierover kennis te ontwikkelen
 • in samenwerking met stakeholders een lerend proces te organiseren
 • inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethoden in te zetten en de keuzes hiervoor kritisch te beargumenteren
 • een ontwerp te maken dat voortvloeit uit het onderzoeksproces en dat passend is voor de stakeholders
 • de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen door te reflecteren op het eigen handelen en de rollen in het team.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Minor

 • Studiepunten: 30
 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Niveau: Bachelor jaar 3 en 4
 • Voertaal: Nederlands (eerste 2 weken Engels)
 • Onderwijsperiode: september 2019 tot januari 2020 (semester 1)
 • Heb je vragen? Mail sz@hku.nl.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat via bovenstaande button.

Wat is een Minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses.