HKU

Audiovisual Media is een voltijds vierjarige Nederlandstalige studie.

Eerste en tweede jaar

De eerste twee jaar zijn opgebouwd uit onderwijsblokken van acht weken waarin je een productie maakt of vaardigheidsblokken volgt. Het onderwijs bestaat uit een beperkt aantal hoorcolleges, instructies en in productieworkshops waarin uitwerkingen van individuele en groepsopdrachten worden besproken.

Derde en vierde jaar

De twee jaar van de eindstudie kennen twee blokken van een half jaar. Er wordt gewerkt in projectvorm: een groep studenten werkt gezamenlijk planmatig aan een productie (een documentaire, fictiefilm, of televisie-format).

Buitenland

Het behoort tot de mogelijkheden enige tijd in het buitenland te verblijven, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de organisatie en afhandeling van een stage in het buitenland. Je kunt hierbij gebruikmaken van de kennis en contacten van HKU. In de praktijk loopt ongeveer een vijfde van de studenten stage in het buitenland.

Meer informatie en contact

Meer informatie over deze opleiding kun je krijgen tijdens de open dagen. Ook kun je contact opnemen met Marieke Vriend via marieke.vriend@hku.nl.