HKU

Audiovisual Media is een voltijds vierjarige Nederlandstalige studie.

Eerste en tweede jaar

De eerste twee jaar volg je de vakken filmmaken, filmvaardigheden en film- en mediatheorie. Je leert de verschillende onderdelen van een filmconcept in onderling verband met elkaar te zien en je keuzes te beargumenteren.


In blokken van acht weken maak je een korte productie. Daarnaast volg je filmvaardigheidsonderdelen zoals storytelling, concept, cinematografie, editing, sound, field research, actors.


De filmtheorie behandelt ondermeer narrativiteit en beeldanalyse, film en werkelijkheid, beeldvorming en identiteit en hedendaagse beeldcultuur.


Het onderwijs bestaat uit een beperkt aantal hoorcolleges, instructies en in begeleidingssessies waarin uitwerkingen van individuele en groepsopdrachten worden besproken.

Derde en vierde jaar

In het derde jaar bouw je verder aan je profiel als maker en ga je op stage of uitwisseling.

In het vierde jaar staat afstuderen centraal en laat je met jouw persoonlijk project zien wie jij bent als onderzoekende maker. In je afstudeerjaar leg je samen met klasgenoten en studiebegeleiding de brug naar jouw werkveld.

Buitenland

Tijdens je studie kun je naar het buitenland voor stage of uitwisseling. Dit gebeurt meestal in het tweede of derde jaar. De afgelopen jaren waren HKU-studenten in meer dan 50 landen over de hele wereld te vinden.

Meer informatie en contact

Meer informatie over deze opleiding kun je krijgen tijdens de open dagen. Ook kun je contact opnemen met Marieke Vriend via marieke.vriend@hku.nl.