HKU

Stage-, Project- of Werkvacature aanmelden

Aangemelde vacatures

De vacature is na aanmelding onmiddellijk terug te vinden in het Overzicht vacatures. Gebruik zo nodig het filter.

Projecten

InterMedia als naam voor het projectonderwijs binnen Media is een samentrekking van interdisciplinair en media.

Binnen InterMedia werken studenten samen aan (maatschappelijke) vraagstukken van externe partijen. Vernieuwende, innovatieve oplossingen staan centraal.  Daarnaast is het belangrijk dat studenten in het project zelfstandig en professioneel leren werken.

Studenten werken in praktijken waarin ze de gelegenheid hebben om te onderzoeken en te experimenteren. Op die manier komen ze vaak tot verrassende en vernieuwende oplossingen.

Afhankelijk van de vraag kan een project verschillende resultaten opleveren:
• een proof-of-concept
• een audiovisuele productie
• een interventie
• een multimedia-ervaring
• een antwoord op een onderzoeksvraag

Expeditie (stage)

In het derde jaar maakt de stage (we noemen deze Expeditie) een belangrijk onderdeel uit van het curriculum. Tijdens de stage staat de kennismaking met de praktijk centraal. De tot dan toe opgedane kennis en vaardigheden  worden toegepast in de praktijk.

 

De periode en -duur variëren per afstudeerrichting.

Studenten gaan zelfstandig op zoek naar een stageplaats. Belangrijke voorwaarde voor een stage is dat de stagiair inhoudelijk op zijn vakgebied op de stageplek begeleid kan worden.

 

Vergoeding

Het is gebruikelijk om een stagevergoeding te betalen aan de student. Je maakt hierover zelf afspraken met de stagiair. HKU beschikt over een standaard stage-overeenkomst.


Contact

Wil je weten welke werkvorm het beste past bij de vraag, neem dan contact op met Tilly Janssen via onderneem.media@hku.nl

Voor vragen over het plaatsen van uw vacature kunt u contact opnemen met contact_onderneem@hku.nl