HKU

De programmaonderdelen die in deze minor aan bod komen zijn Onderzoeken, Samenwerken, Casus kiezen, Oriënteren, Ontwerpen en Delen.

Onderzoeken

In de eerste fase van de minor bezoek je praktijkvoorbeelden op locatie. Je maakt je het onderwerp eigen via een methode waarbij inleving, straatonderzoek, leren waarnemen en communiceren centraal staan. Ook je eigen (voor)oordelen moet je onder de loep durven nemen en herkennen om te kunnen begrijpen hoe beeldvorming werkt. Binnen de minor kan je ook zelf ideeën of situaties aandragen die je wil onderzoeken.

Samenwerken

Je werkt samen met studenten uit verschillende disciplines. Je leert hoe je met jouw achtergrond een bijdrage kunt leveren aan het team en hoe je kunt profiteren van elkaars kennis en inzichten. Je kunt binnen het team een rol innemen als mediamaker, maar als je daarin minder ervaring hebt, ook als projectmanager, programmeur of regisseur. Je leert reflecteren op de manier waarop je je rol vormgeeft en hoe je in het team functioneert. Daarnaast komen principes die ten grondslag liggen aan het werken in teamverband aan bod.

Casus kiezen

Op basis van gezamenlijke interesse kies je in het ontwerpteam voor een casus  die in de minor centraal staat. Je bent als team verantwoordelijk om de relatie met alle belanghebbenden op een professionele en integere manier vorm te geven. Je bouwt samen met de andere studenten aan duurzame maatschappelijke verbanden tussen organisaties, instellingen en mensen die betrokken zijn bij het vluchtelingenvraagstuk.

Oriënteren

Naast het beantwoorden van de ontwerpvraag bestudeer je de huidige ontwikkelingen in het werkveld en de verschillende manieren waarop andere makers en ontwerpers zich tot deze onderwerpen verhouden. Er bestaan zeer verschillende visies op het begrip sociaal ontwerpen (social design) en je moet een ruime blik ontwikkelen op deze materie. Je krijgt les van zeer verschillende (gast)docenten en experts.

Ontwerpen

Binnen het ontwerpteam ontwikkel je tijdens de minor verschillende oplossingen voor de ontwerpvraag. De schetsontwerpen worden halverwege de minor gepresenteerd aan de betrokken externe partijen en experts. In het tweede deel test je de ideeën getest in de praktijk en maak je uiteindelijk het definitieve ontwerp.

Delen

Het individuele en collectieve onderzoek vertaal je in beeld, tekst en geluid: met films, illustraties, pod-casts, blogs, animaties en/of andere media-uitingen, zodat het gedeeld kan worden met de wereld buiten de academie. De minor sluit je af met een publiekspresentatie die de studenten zelf organiseren en waarin zij alle bevindingen toelichten. Feedback van de stakeholders weegt mee in de eindbeoordeling.

Beoordeling

Het eerste blok wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk, onderzoek en een reflectie op het creatieve maakproces. Deze worden formatief beoordeeld. Aan het eind van het tweede blok worden de presentatie van het projectwerk, onderzoek en de reflectie op het creatieve maakproces  summatief beoordeeld. De beoordelingen worden individueel en voor het groepswerk gegeven.