HKU

Wil je leren hoe je als ontwerper op een zinvolle manier kunt bijdragen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken? De minor Critical Media Design geeft je de kans om jouw rol als toekomstige beeldmaker, denker, ontwerper en sociaal ondernemer in een veranderende wereld te ontwikkelen.

Nieuwe antwoorden voor complexe vraagstukken

In een sterk veranderende wereld moet gezocht worden naar nieuwe antwoorden voor complexe vraagstukken. Mediamakers kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoeken en het vormgeven van oplossingen voor deze wicked problems. Binnen de minor Critical Media Design staat in 2018 het actuele vluchtelingenvraagstuk centraal.

Wat leer je?

De minor Critical Media Design biedt je de mogelijkheid om de regie te nemen in het ontwerpend beantwoorden van het vluchtelingenvraagstuk. Dit doe je in woord en beeld, maar ook via social design. Je legt duurzaam relaties tussen vluchtelingen, stadsbewoners, overheden en instellingen die betrokken zijn bij het vluchtelingenvraagstuk.


Je werkt in interdisciplinaire teams samen met andere studenten. Je kunt daarin een rol innemen als mediamaker, maar ook als projectmanager, programmeur of regisseur. Daarnaast doe je onderzoek naar een aspect van het integratie/vluchtelingendebat, beeldvorming en de rol van kritische kunst en media daarin.


Je leert het resultaat van je project en onderzoek (visueel) inzichtelijk te maken voor een breed publiek. Jouw producten hebben maatschappelijke meerwaarde, zijn concreet, innovatief en vertellen een verhaal. Tijdens het traject ervaar je hoe je je kunt positioneren ten opzichte van diverse stakeholders. Dat zijn zowel de publieke en private partijen, als de doelgroep waarvoor en waarmee je ontwerpt.

Programma

Vanaf de eerste dag van de minor zoek je actief verbinding met maatschappelijke organisaties, instellingen, burgers en vanzelfsprekend vluchtelingen zelf. In samenspraak met alle partijen stel je in het ontwerpteam de ontwerpvraag vast. Alle deelnemers werken gezamenlijk aan het antwoord op die vraag. Onderzoek en ontwerp presenteer je en toets je aan de buitenwereld en de belanghebbenden.

Lees meer over het programma

Voor wie?

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je:

•    een propedeuse hebben behaald.

•    student zijn van een kunstacademie, CMD, Journalistiek, Mediatechnologie, Kunst en Economie, Small Business, International Communication, Sociologie, Psychologie, Culturele Antropologie, Politicologie.
•    in het Engels kunnen communiceren en presenteren.

In verband met de selectie vragen we je:
•    een motivatiebrief te schrijven: met daarin jouw eigen ervaringen met één of meerdere maatschappelijke vraagstuk(ken). Wat heb je gemaakt, geschreven of georganiseerd? Waar heb je aan meegewerkt als student of vrijwilliger? Vertel wat je wil onderzoeken en leren in deze minor en hoe jij praktisch wil bijdragen aan het ontwerpteam.
•    een digitaal portfolio op te sturen, met projecten, producten en documentatie die aansluiten bij het onderwerp. Dat kan in beeld, tekst, audio, video, tekening, foto en andere vormen die passen bij jouw manier van werken.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Feiten

•  De minor telt 30 studiepunten.

•   Er is plaats voor 15 studenten.

•   De minor is toegankelijk voor studenten van andere hogeschoolinstellingen dan HKU.

•   De voertaal is Nederlands en Engels.

•  Start in september 2018.

•   Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, mail sz@hku.nl.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat.

Lees verder

Wat is een minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses. Wil je weten welke minoren er zijn? Kijk op www.kiesopmaat.nl.