HKU

De minor Critical Media Design verbindt het maken en ontwerpen van mediaproducten, systemen en/of strategieën aan het onderzoeken van actuele vraagstukken.

Nieuwe antwoorden voor complexe vraagstukken

In deze editie ligt de focus op de integratie van vluchtelingen in de samenleving. Deze minor aan een kunstacademie geeft je de kans om jouw rol als toekomstige mediamaker, denker, ontwerper en ondernemer in een veranderende wereld te ontwikkelen. Je zoekt verbinding met (lokale) maatschappelijke organisaties, instellingen, burgers  en vanzelfsprekend vluchtelingen zelf.

Wat leer je?

De minor biedt je de mogelijkheid om de regie te nemen in het zoeken naar antwoorden op het vluchtelingenvraagstuk. Dit doe je in woord en beeld, maar ook via social design. Je legt duurzame relaties tussen vluchtelingen, stadsbewoners, overheden en instellingen die betrokken zijn.


Je werkt in interdisciplinaire teams samen met andere studenten. Je kunt daarin een rol innemen als mediamaker, maar ook als projectmanager, programmeur of regisseur. Daarnaast doe je onderzoek naar een aspect van het integratie/vluchtelingendebat, beeldvorming en de rol van kritische kunst en media daarin.

Je leert het resultaat van je project en onderzoek (visueel) inzichtelijk te maken voor een breed publiek. Jouw producten hebben maatschappelijke meerwaarde, zijn concreet, innovatief en vertellen een verhaal.
 

Tijdens het traject ervaar je hoe je je kunt positioneren ten opzichte van diverse stakeholders. Dat zijn zowel de publieke en private partijen, als de doelgroep waarvoor en waarmee je ontwerpt. Vanwege de diverse aard van de mensen waarmee je werkt, is beheersing van de Engelse taal sterk aanbevolen.

Leerdoelen

Tijdens het programma leer je onder meer:

• Samenwerken met andere disciplines en externe partijen.
• Eigen vakspecifieke vaardigheden in een samenwerkingsverband te onderzoeken, verdiepen en aan te wenden om zo in een samenwerkingsproces tot relevante resultaten en uitkomsten te komen.
• Je eigen manier van werken, rol en positionering verder ontwikkelen.
• Verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces en dit zelfstandig te sturen.
• Een onderzoek zelfstandig vorm te geven en te reflecteren op de stappen in het proces.
• Verschillende onderzoeksmethoden toe te passen die je vanuit jouw vraagstelling nodig hebt.
• Op basis van bronnenonderzoek je positie te verwoorden: verkennen en verdiepen van de voor het onderzoek relevante context en referenties.
• Een adequate en goed communicerende uitdrukkingsvorm te vinden om te communiceren over de wijze waarop je je project en onderzoek hebt aangepakt en hoe dat proces is verlopen.
• Op de eigen manier van werken, rol en positionering te reflecteren en aan de hand daarvan verder te ontwikkelen.
• Te onderzoeken welke invloed (voor-)oordelen en beeldvorming over een actueel maatschappelijk thema hebben op je eigen individuele handelen.

Lees meer over het programma

Voor wie?

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, dien je:

•    een propedeuse hebben behaald, 120 punten afgerond
•    student zijn van CMD, Journalistiek, Mediatechnologie, Kunst en Economie, Small Business, International Communication, Sociologie, Psychologie, Culturele Antropologie, Politicologie, Cultureel Maatschappelijke Vorming of kunstacademie

•    in het Engels kunnen communiceren en presenteren.

Selectie

In verband met de selectie vragen we je:

•    Een motivatiebrief te schrijven: met daarin jouw eigen ervaringen met één of meer maatschappelijke vraagstuk(ken).

Wat heb je gemaakt, geschreven of georganiseerd? Waar heb je aan meegewerkt als student of vrijwilliger? Vertel wat je wil onderzoeken en leren in deze minor en hoe jij praktisch wil bijdragen aan het ontwerpteam.

•    Een digitaal portfolio op te sturen, met projecten, producten en documentatie die aansluiten bij het onderwerp.

Dat kan in beeld, tekst, audio, video, tekening, foto en andere vormen die passen bij jouw manier van werken. 


Selectie: doorlopend,  conform de deadline gepubliceerd door Kies op Maat.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Feiten

•  De minor telt 30 studiepunten.

•  Er is plaats voor 15 studenten.

•  De minor is toegankelijk voor studenten van andere hogeschoolinstellingen dan HKU.

•  De voertaal is Nederlands en Engels.

•  Start in september 2018.

•  Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, mail sz@hku.nl.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat.

Lees verder

Wat is een minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses. Wil je weten welke minoren er zijn? Kijk op www.kiesopmaat.nl.