HKU

Deze voltijdstudie duurt 4 jaar. Het onderwijs bestaat vooral uit praktijk-, research- en theorievakken en stage.

Ongeveer de helft van je studie omvat zelfstudie. Reflectie op de geleerde stof en je eigen werk neemt een belangrijk deel van het programma in beslag. Je praktijkwerk wordt aan het einde van elk blok eerst per vak en vervolgens in samenhang beoordeeld.


Eerste jaar

In het eerste jaar ontwikkel jij je beeldende vermogen en leg je de basis voor je vakstudie. Hierbij komen verschillende vormen van illustreren aan de orde. Je experimenteert en verkent de grenzen. Andere vakken zijn bijvoorbeeld typografie, cultuurstudies, algemeen beeldende vakken zoals, ruimtelijk vormen en schilderen naar de werkelijkheid en de verbeelding.

Tweede, derde en vierde jaar

Het tweede jaar is meer vakgericht. De opdrachten vormen de basis waarbij o.a. veel facetten van illustratieopdrachten aan de orde komen. In het derde jaar staat de ontwikkeling en toepassing van visuele oplossingen in een eigen beeldende context centraal. Aan het einde van het derde jaar loop je 12 weken stage. In het vierde jaar schrijf je een scriptie en maak je een afstudeerproject met een promotieplan. Enkele vakken zijn Illustratie, typografie, grafiek, tekenen, illustratietechnieken.

Buitenland

Tijdens je studie kun je naar het buitenland voor stage of uitwisseling. Dit gebeurt meestal in het tweede of derde jaar. De afgelopen jaren waren HKU-studenten in meer dan 50 landen over de hele wereld te vinden.

Meer informatie en contact

Je bent van harte welkom op de open dagen of neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl of 030-2091540.