HKU

Na aanmelding via Studielink wordt contact met je opgenomen voor de toelatingsprocedure.

Tijdens de toelating wordt je beeldende vermogen, je motivatie voor de studie en je interesse in grafisch ontwerpen beoordeeld. Ook wordt bekeken of je over de juiste eigenschappen beschikt om succesvol een kunstopleiding te kunnen afronden.


Vooropleiding

Je dient minimaal te beschikken over een vwo-, havo-, mbo (niveau 4)- of een gelijkwaardig diploma. Daarnaast moet je over voldoende artistieke aanleg beschikken. Algemene toelatingseisen HKU bachelors

Hoe werkt het?

Na je aanmelding bij Studielink ontvang je informatie over de toelatingsselectie. Tijdens deze selectie beoordelen we aan de hand van vastgestelde criteria of je geschikt bent en in aanmerking komt voor de studie van je keuze. Tegelijkertijd krijg jij een goed beeld van de door jou gekozen richting.

In een eerste ronde kijkt een toelatingscommissie van docenten naar je portfolio. Je neemt daarvoor een grote verscheidenheid aan werk mee; eindproducten, maar ook schetsen, ideeën en inspiratiebronnen.

Tijdens de tweede ronde heb je een gesprek met een docent en twee studenten. Je krijgt vragen over je werk, de thuisopdrachten, je motivatie, je achtergrond, je inspiratiebronnen en je verwachtingen van de studie.

Na afloop van het toelatingsgesprek of de toelatingsdag ontvang je schriftelijk de uitslag. Je kunt toegelaten of afgewezen worden. Bij de toelating wordt rekening gehouden met het aantal beschikbare plaatsen.Het is ook mogelijk dat de toelatingscommissie jouw talent ziet, maar dat dit talent nog niet voldoende ontwikkeld is voor de bacheloropleiding. De commissie kan je dan toelaten voor de Basisopleiding Media.

Beoordelingscriteria

Gedurende het hele toelatingsproces hanteren we als beoordelingscriteria:

• Conceptueel vermogen
• Eigenheid en diversiteit
• Algemeen beeldend vermogen
• Passende vaardigheden en technisch vermogen
• Communicatieve en reflectieve vermogens
• Affiniteit met het vakgebied
• Culturele en maatschappelijke belangstelling

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

Toelatingsdata

Aanmelden voor het studiejaar 2019-2020 is nu mogelijk.


De toelatingsdata worden eind 2018 bekend gemaakt.

Waar is de toelating?

Bachelor of Design in Graphic Design volg je bij HKU Media, locatie Oudenoord 700.

Bekijk HKU media

Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink


2. Doe toelatingsexamen

3. Schrijf je in via Studielink