HKU

Tijdens de toelating bekijkt de toelatingscommissie of je over voldoende beeldende en creatieve talenten en probleemoplossend vermogen beschikt om toegelaten te worden tot een opleiding.

Afhankelijk van de bacheloropleiding die je kiest, geldt dat 1 op de 4 tot 1 op de 8 aanmelders wordt toegelaten.

Vooropleiding

Je dient minimaal te beschikken over een vwo-, havo-, mbo (niveau 4)- of een gelijkwaardig diploma. Daarnaast moet je over voldoende artistieke aanleg beschikken.

Algemene toelatingseisen HKU-bachelors

Hoe werkt het?

De toelating voor deze opleiding bestaat uit de volgende stappen:


  • Online aanmelden via Studielink,

  • Uploaden van thuisopdrachten en portfolio,

  • Uitnodiging of afwijzing voor een toelatingsdag,

  • Toelatingsdag,

  • Positief of negatief besluit van toelatingscommissie.

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

Toetsingscriteria

Tijdens de toelating wordt gekeken of je beschikt over voldoende beeldende en creatieve vaardigheden en een probleemoplossend vermogen. Dit wordt getoetst aan de hand van een toelatingsopdracht. Verder moet je de juiste vooropleiding hebben.

Toelatingsdata

16 februari 2018
20 april 2018

8 juni 2018

Tips voor de toelating

Geef in je digitale portfolio gevarieerd beeld van je zelfgemaakte werk. We willen zien hoe je ideeën vastlegt, maar ook welke stappen je neemt om tot een eindproduct te komen. Schetsjes, ideeën, onaf werk en animatieoefeningen zijn voor ons net zo waardevol als een ‘af’ product.

Dit kan met bijvoorbeeld foto’s van je dummy’s/schetsboeken, tekeningen, schilderingen, collages, foto’s, documenten, filmpjes en/of een hyperlink naar YouTube, Vimeo of een ander kanaal.

Zorg er voor dat je bestanden klein zijn: beelden/documenten opslaan in jpg/png/pdf formaat. Filmpjes opslaan in mp4 of mov encoded with H.264 codec for Video AAC codec for audio.

Toelatingsopdrachten

De toelatingsopdrachten zijn bedoeld om jou een zo goed mogelijk beeld te laten geven van jezelf en je talenten. De toelatingscommissie moet aan de uitwerking van je opdrachten kunnen zien wat je ideeën zijn en wat je kunt.

Het proces, dus hoe je juist tot deze uitwerking van je opdracht bent gekomen, is hierbij belangrijker dan het eindproduct.

Uitslag

Nadat je op gesprek bent geweest, krijg je per e-mail bericht of je bent toegelaten of bent afgewezen. Nadere toelichting op de beoordeling kan helaas niet worden gegeven.

Het is ook mogelijk dat de toelatingscommissie jouw talent ziet, maar dat dit talent nog niet voldoende ontwikkeld is voor de bacheloropleiding. De commissie kan je dan toelaten voor de Basisopleiding Plus.

Waar is de toelating?

Bachelor of Design in Animation volg je bij HKU Media, locatie Oudenoord 700.

Bekijk HKU Media

Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink


2. Doe toelatingsexamen

3. Schrijf je in via Studielink