HKU

Tijdens de toelating bekijkt de toelatingscommissie of je over voldoende beeldende en creatieve talenten en probleemoplossend vermogen beschikt om toegelaten te worden tot een opleiding.

Afhankelijk van de bacheloropleiding die je kiest, geldt dat 1 op de 4 tot 1 op de 8 aanmelders wordt toegelaten.

Vooropleiding

Je dient minimaal te beschikken over een vwo-, havo-, mbo (niveau 4)- of een gelijkwaardig diploma. Daarnaast moet je over voldoende artistieke aanleg beschikken.

Algemene toelatingseisen HKU-bachelors

Hoe werkt het?

Tijdens deze selectie beoordelen we aan de hand van vastgestelde criteria of je geschikt bent en in aanmerking komt voor de studie van je keuze. Tegelijkertijd krijg jij een goed beeld van de door jou gekozen richting.


In Studielink kun je kiezen om je aan te melden voor Animation 2D of 3D.


Na je aanmelding bij Studielink ontvang je de thuisopdrachten. Deze ga je samen met je portfolio uploaden. Aan de hand hiervan maakt de toelatingscommissie een selectie en nodigt je uit voor de toelatingsdag.


Tijdens de toelatingsdag heb je een gesprek. Je krijgt vragen over je werk, de thuisopdrachten, je motivatie, je achtergrond, je inspiratiebronnen en je verwachtingen van de studie.


Binnen 10 werkdagen na de toelatingsdag kun je de uitslag van je toelating via e-mail verwachten. Je kunt toegelaten of afgewezen worden. Bij de toelating wordt rekening gehouden met het aantal beschikbare plaatsen.

Beoordelingscriteria

Gedurende het hele toelatingsproces hanteren we als beoordelingscriteria:


• Conceptueel vermogen 
• Eigenheid en diversiteit
• Algemeen beeldend vermogen
• Passende vaardigheden en technisch vermogen
• Communicatieve en reflectieve vermogens
• Affiniteit met het vakgebied

• Culturele en maatschappelijke belangstelling

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

Toelatingsdata 2020

  • 07-02-2020
  • 27-03-2020
  • 29-05-2020

Tips voor de toelating

Geef in je digitale portfolio gevarieerd beeld van je zelfgemaakte werk. We willen zien hoe je ideeën vastlegt, maar ook welke stappen je neemt om tot een eindproduct te komen. Schetsjes, ideeën, onaf werk en animatieoefeningen zijn voor ons net zo waardevol als een ‘af’ product.

Dit kan met bijvoorbeeld foto’s van je dummy’s/schetsboeken, tekeningen, schilderingen, collages, foto’s, documenten, filmpjes en/of een hyperlink naar YouTube, Vimeo of een ander kanaal.

Zorg er voor dat je bestanden klein zijn: beelden/documenten opslaan in jpg/png/pdf formaat. Filmpjes opslaan in mp4 of mov encoded with H.264 codec for Video AAC codec for audio.

Toelatingsopdrachten

De toelatingsopdrachten zijn bedoeld om jou een zo goed mogelijk beeld te laten geven van jezelf en je talenten. De toelatingscommissie moet aan de uitwerking van je opdrachten kunnen zien wat je ideeën zijn en wat je kunt.

Het proces, dus hoe je juist tot deze uitwerking van je opdracht bent gekomen, is hierbij belangrijker dan het eindproduct.

Uitslag

Nadat je op gesprek bent geweest, krijg je per e-mail bericht of je bent toegelaten of bent afgewezen. Nadere toelichting op de beoordeling kan helaas niet worden gegeven.

Het is ook mogelijk dat de toelatingscommissie jouw talent ziet, maar dat dit talent nog niet voldoende ontwikkeld is voor de bacheloropleiding. De commissie kan je dan toelaten voor de Basisopleiding Media.

Waar is de toelating?

Bachelor of Design in Animation volg je bij HKU Media, locatie Oudenoord 700.

Bekijk HKU Media

Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink


2. Doe toelatingsexamen

3. Schrijf je in via Studielink