HKU

Willem Jan Renger is programmaleider Applied Game Design. Vorig jaar won hij de Strijd voor het Beste Idee voor Docenten, georganiseerd door Noordhoff Uitgevers. Bij de Master Kunsteducatie geeft hij les in het project 'Nieuwe Geletterdheid'.Je noemt jezelf ludodidacticus, wat betekent dat?
Willem Jan: "De term ludodidactiek hebben we geïntroduceerd om een naam te geven aan een vorm van didactiek die we hebben ontwikkeld maar die een bredere toepassingscontext kent dan alleen ons eigen onderwijs. Ludodidactiek is een bijzondere vorm van het ontwerpen van leerprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van ontwerpprincipes en -methoden die ten grondslag liggen aan het ontwerpen van games. Ik heb zelf mijn leven lang gewerkt in het onderwijs en ben al heel lang gefascineerd door de kracht van games als medium en als nieuwe vorm in het medialandschap. Die kracht heb ik altijd willen gebruiken in onderwijs (maar ook in andere contexten)."

Zie je een relatie tussen ludodidactiek en kunsteducatie?
"Ik zie daar zeker een relatie. Ludodidactiek is niet specifiek gericht op een bepaalde vakinhoud of op een bepaald niveau. Ik zie het zelf als een aanvulling op het bestaande didactische repertoire. Ik heb gemerkt dat er vanuit kunsteducatieve instellingen veel belangstelling is voor deze manier van denken over het ontwerpen van leerprocessen op een andere manier. Ik vind dat niet verwonderlijk: jongeren veranderen onder invloed van de vele nieuwe technische middelen en kanalen die ze tot hun beschikking hebben. Organisaties die vanuit een overdrachtsdoelstelling direct met of voor jongeren werken ondervinden dat aan den lijve, en daarmee dus ook kunstinstellingen."

Welke vragen van de studenten Master Kunsteducatie inspireren jou het meest?
"Vragen die betrekking hebben op het motiveren voor bepaalde inhoud. Studenten die de master volgen zijn stuk voor stuk bevlogen voor de inhoud van hun discipline. Maar jonge pubers meenemen in dat enthousiasme blijkt niet gemakkelijk. Op die vragen ga ik lopen. Daarnaast ben ik altijd gebrand op vragen die te maken hebben met de eigen rol als docent en de belasting in het onderwijswerk. Zelden lees je dat onderwijs zwaar kan zijn door de ongelijke energie inspanning van docent versus leerlingen. Veel docenten sleuren voor de motivatiekar en de leerlingen rijden mee. Dat is een heel belangrijk aangrijpingspunt in ludodidactiek."

Wat is je ambitie op het vlak van kunst en educatie?
"Mijn ambitie is om al die geweldige professionals die met jongeren werken, of dat nou in de kunst is of in een andere sector, te inspireren en te helpen een werkmanier te vinden die effectief is en leerlingen betrokken maakt en houdt. Ik zie met lede ogen aan hoe kunstinstellingen nu het water aan de lippen staat of kopje ondergaan; dat verlies aan cultureel kapitaal houdt me bezig."