HKU

De Master Education in Arts (Master Kunsteducatie) leidt kunstvakdocenten, kunstenaars, (technologisch) ontwerpers, kunstmanagers en CMV'ers op die een innovatieve en inspirerende rol spelen in de kunsteducatie. Tijdens de tweejarige deeltijdopleiding kun je je op artistiek en pedagogisch vlak verdiepen en je ondernemerschap versterken.

Wat leer je?

In deze master verdiep je je in actuele vraagstukken in de kunsteducatie. Daarbij leer je te schakelen tussen de verschillende rollen die je in het werkveld tegenkomt: die van kunstenaars, docenten/educatoren en managers/ondernemers. Je leert vragen uit je eigen beroepspraktijk te vertalen naar nieuwe oplossingen en toepassingen. Daarbij werk je nauw samen met je mede studenten die op verschillende plekken in het binnen en buitenschoolse werkveld werkzaam zijn. Belangrijke thema’s in de opleiding zijn: interdisciplinariteit, nieuwe geletterdheid (onderwijs op basis van gameprincipes), interculturaliteit en duurzaamheid. 

Wat je precies leert, hangt af van je eigen leervragen en professionele ambitie. In het toelatingsgesprek onderzoeken we of je vraag past bij de opleiding. Tijdens je studie wordt je door de studiecoach begeleid bij je persoonlijke leerdoelen. Als eigenaar van je leerproces wordt je uitgedaagd om het studieprogramma naar eigen behoeftes in te kleuren.


Het studieprogramma heeft een sterke interdisciplinaire focus, mede ingegeven door de ontmoeting van mede studenten uit verschillende disciplines Via ontwerponderzoek en projecten houd je je bezig met actuele thema's als nieuwe geletterdheid, duurzaamheid en interculturaliteit. Je verdiept je kennis over ontwikkelingen in het werkveld en leert af te stemmen op actuele vragen van onderwijsinstellingen, centra voor de kunsten, kunstorganisaties en overheidsinstellingen.

Lees verder

Waarom deze opleiding?

De Master Kunsteducatie van HKU is een tweejarige deeltijdopleiding. Typisch voor de Utrechtse Master Kunsteducatie is de sterke interdisciplinariteit van het programma en de diversiteit van studentenprofielen. Andere kenmerken zijn de aandacht voor ontwerponderzoek en de inzet op de toekomstthema’s interculturaliteit, duurzaamheid, nieuwe geletterdheid en creative partnerships. 

Vragen uit je werkkring vormen de rode draad in deze opleiding. We belichten ze steeds vanuit een artistiek, pedagogisch en ondernemerschaps perspectief. Deze HKU-brede master is nauw verbonden met alle Schools, Lectoraten en LABs van HKU.

Aanmelden en toelating

Deze masteropleiding is bedoeld voor professionals in het bezit van een getuigschrift van één van de bachelor docentenopleidingen in het kunstvakonderwijs:• Docent beeldende kunst en vormgeving


• Docent muziek


• Docent theater


• Docent dans


• Docent literaire vorming.Deze master is ook bedoeld voor professionals met een bachelor in een kunstvak, kunst en techniek, CMV, of kunst en economie met als voorwaarde dat je een aantoonbare specialisatie in de kunsteducatie hebt.

Voorwaarde tot toelating tot deze opleiding is dat je al enige jaren ervaring hebt in een relevante werkkring in het kunsteducatieve veld.


Lees verder

Beroepen

Na de opleiding ben je toegerust voor diverse functies in het werkveld:• Ontwikkel- en ontwerpfuncties voor de kunstvakken in alle niveaus en soorten van onderwijs;


• Ontwikkel- en beleidsfuncties bij diverse instellingen, zoals bijvoorbeeld centra voor de kunsten, culturele organisaties, adviesbureaus, overheidsinstellingen, educatieve afdelingen van theatergroepen, dansgezelschappen, musea, et cetera;


• Coördinatiefuncties in de kunsteducatieve sector, zowel binnen- als buitenschools;


• Docentschap (mits je een lesbevoegdheid hebt uit een eerdere bachelor);


• Zelfstandig ondernemer in het kunsteducatieve veld;


• Artistieke functies in het amateur- en professionele kunstencircuit en de community arts.

Feiten

• Graad: Master Education in Arts (CROHO-code 49117)
• Deeltijdstudie van 2 jaar (60 ECTS)

Selectie via toelatingstest

• Locatie: HKU

Studiekosten


Publicatie Master Kunsteducatie