HKU

Ben je op zoek naar een creatieve omgeving waar je jouw fascinatie of vraagstuk kan verdiepen? Wil je een nieuwe toepassing ontwerpen, en innoveren over de grens van disciplines en sectoren?

Dan vind je binnen de Master Crossover Creativity een inspirerende leeromgeving waar je jouw project op masterniveau kunt uitvoeren.

Wicked problems

Onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen. Vele ervan zijn complex, ook wel ‘wicked problems’ genoemd. Om ze op te lossen is cross-over samenwerking tussen disciplines en sectoren nodig. Grenzen oversteken vanuit het perspectief van ontwerpen noemen we 'crossover creativity'. Het vormgeven van deze samenwerkingen en daarbinnen het vinden van nieuwe oplossingen is een vak apart. Dat leer je in de Master Crossover Creativity. Bij HKU vinden we dat ontwerpdenken en makerschap unieke nieuwe perspectieven inbrengen om wicked problems te lijf te gaan. We hebben daarin bijzondere expertise opgebouwd.

Cross-over domeinen

De Master Crossover Creativity biedt je expertise en netwerken in de driehoek creativiteit-technologie-ondernemerschap. Onze ervaring is dat juist de verbinding in die driehoek nodig is om te komen tot culturele, sociale en economische vernieuwingen.

We richten ons op cross-overs binnen zes domeinen: Future Health, Smart Living, Inclusive Society, Cultural Innovation, Social Business en Circular Economy. 'Future health' richt zich op zorg en welzijn van de toekomst. ‘Smart living’ gaat over innovaties in het dagelijks leven. ‘Circular economy’ gaat over duurzaamheid, energie, en ecologie. ‘Social business’ gaat over ondernemen met een andere waardebepaling dan alleen een economische. ‘Cultural innovation’ gaat over het vernieuwen van de kunst- en cultuursector. ’Inclusive society’ gaat over innovaties in onze samenleving waarbij wederkerigheid en inclusiviteit centraal staan.

Programma en studieproces

Deze voltijd opleiding duurt 1 studiejaar en heeft een flexibel vraaggestuurd curriculum. Dat betekent dat je tijdens de opleiding werkt aan project(en) waarvoor je zelf een studieplan hebt opgesteld. 75% van de studietijd vul je zelf in.

Lees meer over het opleidingsprogramma

Waarom deze opleiding?

Er zijn verschillende redenen om de Master Crossover Creativity te gaan volgen bij HKU. Er is een toenemende vraag naar kritische cross-over professionals die kunnen bijdragen aan nieuwe inzichten, oplossingen en toepassingen in een snel veranderende samenleving. De Master Crossover Creativity leidt die professionals op.

Lees verder

Voor wie?

Je bent ontwerper, kunstenaar, developer, ingenieur, ondernemer of creatieve professional. Vanuit je eigen fascinatie heb je ideeën over maatschappelijke issues, of je bent gefascineerd door een complexe vraag. We zoeken geschikte kandidaten in een brede waaier van expertise, zowel doorstromers als mensen met werkervaring. We streven naar een diverse rijke instroom om een inspirerende community mee te vormen. Daarom zoeken we:

  • Ambitieuze professionals met een creatieve, technische of economische achtergrond

  • Bachelors van creatieve, technische of economische achtergronden die hun opleiding willen vervolgen

  • Professionals uit andere domeinen (zorg, social design, bedrijfsleven, overheid, onderwijs etc.) voor wie de verbinding creativiteit-technologie-ondernemerschap relevant is.


De opleiding heeft behalve een landelijke ook een internationale ‘scope’, maar richt zich vooral op het vergroten van de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze master wordt dan ook grotendeels in het Nederlands aangeboden.

Instroomeisen

Je kan toelating doen als je beschikt over ontwerpende, creërende, technische of economische kennis en vaardigheden op bachelor niveau. De instroomeisen richten zich op de kwaliteit van je studieplan, portfolio, cv en het toelatingsgesprek. Daarnaast moet je een relevante hbo- of wo-bacheloropleiding succesvol hebben afgerond.

Aanmelden en toelating

Voor de toelating voer je vier toelatingsopdrachten uit die tot doel hebben een zo goed mogelijk beeld te geven van jezelf, je fascinaties en je talenten.

Lees verder

Feiten

• Graad: Master of Arts, CROHO-code 49124

• Eenjarige opleiding in voltijd (60 ECTS), tweejarige deeltijd vanaf september 2018

• Taal: Nederlands

Studiekosten, afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

• Gestart in september 2015

Video's

Bekijk voorbeelden van projecten:Bekijk meer video's

Interview

‘De opleiding daagt je via verschillende vormen uit om interdisciplinair te werken aan co-creatie en de cross-over te maken'.

Lees verder

Interview

'De masteropleiding Crossover Creativity is er voor studenten die inzien dat er op een andere manier naar bestaande problemen moet worden gekeken.’

Lees verder