HKU

Kun jij niet wachten om met al je plannen aan de slag te gaan? Mooi! Tijdens deze studie ontwikkel je niet alleen creativiteit en ondernemerschap. Je brengt ze ook in de praktijk in échte cases, projecten en stages.

Geef zelf je opleiding vorm

Tijdens je studie maak je kennis met verschillende werkgebieden in de kunsten. Je kunt voor elke opdracht hetzelfde gebied kiezen, dan specialiseer je je en ontwikkel je daarin een groot netwerk. Je kunt ook kennis en ervaring in verschillende werkgebieden opdoen. Zodat je breed inzetbaar bent in het werkveld later. Op welke manier jij je droomstudie vormgeeft en straks bijdraagt aan een leukere, creatievere wereld, mag je helemaal zelf kiezen!

Wat je leert op een rij

De Bachelor Art en Economics is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. Je leert bij ons over management en ondernemerschap in de creatieve en culturele industrie.


Dat houdt in dat je:

• je ondernemende vermogen én je creativiteit ontwikkelt

• je eigen sterke kanten en ontwikkelpunten ontdekt

• leert (samen)werken in een multidisciplinair team

• creatieve en bedrijfsmatige processen leert begeleiden

• ontwikkelingen in een bepaald creatief werkveld gaat herkennen en voorspellen

• leert hoe je goede klantcontacten en eigen netwerk opbouwt

• gaat werken met een planning, begroting en budget

• promotie van een product, een expositie en onderneming leert opzetten en uitvoeren

• straks weet wat er komt kijken bij het runnen van een eigen bedrijf.

Eerste en tweede jaar

Het eerste jaar is gericht op alle benodigde basiskennis. Je krijgt onder andere vakken als bedrijfseconomie, financiën, marketing en projectmanagement. Je werkt met medestudenten in wisselende teams aan projecten. Zoals het opzetten van een onderneming, het maken van een ondernemingsplan of het organiseren van een marketingcampagne.


Daarnaast leer je denken als de kunstenaar, de ‘maker’. Je krijgt inzicht in het creatieve proces van kunstenaars door het zelf te doorlopen. Ook kijk je op verschillende manieren naar de creatieve sector: als zakelijk partner, organisator, marketeer en econoom. Tot slot krijg je in het eerste jaar kunstgeschiedenis.


In het tweede jaar leer je werken als een verbinder (connector) van de creatieve wereld met andere sectoren. Met een creatieve blik probeer je oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld voor vraagstukken op het gebied van zorg, veiligheid of duurzaamheid. Belangrijke hulpmiddelen waarmee je leert werken, zijn storytelling en beeld. Je zet beelden en verhalen in om een boodschap beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van de gebruiker.


In de tweede helft van het jaar is Incubate. Daarin organiseer je samen met een team een project voor een externe opdrachtgever of zet je je eigen onderneming op. Ook is er een buitenland-excursie en ga je je verder verdiepen in het werkveld.

Derde en vierde jaar

In het derde jaar kies je voor een actueel thema uit een van de Ateliers. Daar ga je samen met docenten, mede-studenten en het werkveld (ontwerpend) onderzoek naar doen. Dat kan ook in een internationaal atelier, waar je onderzoek in het buitenland gaat doen. Of je gaat verder aan de slag met je eigen onderneming die je bent begonnen in Incubate eind jaar 2. Verder ga je op een halfjaarlijkse stage om je verder te verdiepen. 


Het vierde jaar staat in het teken van afstuderen. Daarbij studeer je af met een “meesterproef”, waarbij je aan het werkveld laat zien wat je hebt bedacht of gemaakt.

De werkvelden

Tijdens de opleiding ligt de focus op zeven verschillende creatieve werkvelden. Door alle opdrachten in een specifiek werkveld te doen, kun je je specialiseren, maar je kunt er ook voor kiezen om breder kennis en ervaring op te doen. Dat heeft ermee te maken of je in een heel specifieke sector aan de slag wilt (bijvoorbeeld als producent in een gamebedrijf of directeur van een kunstgalerie), of breder in het creatieve veld wilt werken. Of algemene creatieve vaardigheden mee wilt nemen naar een andere werkomgeving (zoals het bedrijfsleven).


De werkvelden:

Design

Event

Beeldende Kunst

Games

Media

Muziek

Theater

Buitenland

Wil jij tijdens je studie graag naar het buitenland? Dat kan! Kunst en Economie heeft een groot netwerk in de creatieve en culturele industrie in binnen- en buitenland. Aan jou de keuze om te bepalen waar jij stage wilt lopen. Ook ga je in jaar 2 op een korte studiereis. En kan je jouw atelier in jaar 3 in het buitenland doen.

Meer info en contact

Bezoek de open dag voor meer informatie over deze opleiding. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Servicebalie Studentzaken, sz@hku.nl, 030-2091540.