HKU

Tijdens het eerste jaar leren onze studenten meer over organisatiekunde en projectmanagement. Na een aantal maanden gaan ze in adviesteams deze kennis toepassen op de situatie van jouw organisatie.

SAMENWERKEN BIJ ORGANISATIEKUNDE JAAR 1

Wat houdt deze samenwerking in?

In verschillende teams analyseren zij het vraagstuk van jouw organisatie en brengen zij een adviesrapport uit en gieten zij hun creatieve input in hun afsluitende presentaties.


USP van dit project

Onze eerstejaars zijn nog onbevangen. Wij professionals denken al verkokerd. Onze eerstejaars doen dat (meestal) nog niet, voor hen kan alles een uitgangspunt zijn. Met een frisse blik kijken zij naar jouw vraagstuk. Je krijgt te maken met een grotere groep studenten, waardoor de opbrengst veelzijdig is.


Wie?

100 studenten gaan aan de slag met hetzelfde vraagstuk. Zij staan onder begeleiding van één vaste docent. De docent is ook de koppeling tussen opdrachtgever en student.

De opdrachtgever zelf heeft geen begeleidende rol maar wisselt wel informatie uit.


Wanneer + Tijdsinvestering

Omdat wij werken met gespiegeld onderwijs, is dit programma twee keer per jaar. Gedurende 6 weken zowel in april als november.

  • Voorbespreking met module-eigenaar/docent. Na deze voorbespreking maakt de module eigenaar/docent een voorstel voor de opdrachtformulering.
  • Een bijeenkomst waarin de organisatie wordt gepresenteerd, de opdracht wordt uitgelegd en studenten vragen kunnen stellen (1,5 uur).
  • Ideeën in ontvangst nemen tijdens een “markt” in het pand van de HKU aan de Oudenoord. (1,5 uur)

Waar?

Onze eerstejaars studenten zijn gevestigd op onze faculteit Oudenoord in Utrecht.


Voorbeelden van eerdere projecten

  • Organisatieadvies aan Theater de Kom, om hen meer te laten betekenen (in bekendheid en maatschappelijke relevantie) voor de bewoners van Nieuwegein.
  • Programmeringsvoorstel en organisatieadvies om Poppodium De Helling meer in verbinding te brengen met de sterk in ontwikkeling zijnde buurt, Rotsoord (Utrecht).

Kosteninvestering

Geen kosten, wij vragen enkel tijd!


Bekijk de andere samenwerkingsvormen:


Design Thinking > Jaar 2

Incubate > Jaar 2

Imagining Tomorrow > Jaar 2

Minoren > Jaar 3

• Afstudeeronderzoek > Jaar 4

Stages en snuffeldagen


CONTACT

Enthousiast geworden om samen te werken of nog aanvullende vragen?


Mail of bel dan naar:

jitske.hirs@hku.nl

06 23 91 61 99