HKU

In het laatste jaar studeren onze studenten af. Voor dit afstuderen zijn zij opzoek naar actuele vraagstukken uit het veld en zoeken zij verbinding met organisaties om hun afstudeeronderzoek bij uit te voeren.

SAMENWERKEN BIJ AFSTUDEERONDERZOEK

Wat houdt deze samenwerking in?
In het laatste jaar studeren onze studenten van oktober t/m juni af. Dit doen zij aan de hand van ontwerpgericht onderzoek (design thinking). Voor dit afstuderen gaan zij zelf opzoek naar actuele vraagstukken uit het veld en contact met partners/inspirators. Als organisatie kun je de rol aannemen van externe partij. Dit betekent dat je samen met één van onze studenten aan een onderzoek werkt.

Het initiatief ligt bij de student. Wij dragen echter ook graag interessante opdrachten bij hen aan. Mocht je actuele vraagstukken hebben waarbij het interessant zou zijn een individuele student van Kunst en Economie te betrekken en waarbij de student zelfstandig een onderzoek zou kunnen uitvoeren dan horen we graag wat er bij jullie speelt. De afspraken over een dergelijk onderzoek maak je met de betreffende student.

Het initiatief voor reactie en verbinding ligt bij de student. Echter, wij dragen graag interessante opdrachten bij hen aan.

USP van dit project
Onze studenten hebben vier jaar lang ervaring opgedaan bij ons projectgestuurd onderwijs. Bovendien zijn zij na het afstuderen klaar voor het werkveld en kunnen in principe direct in jouw organisatie aan de slag.

Wie?

Onze vierdejaars studenten kunnen op drie verschillende manieren afstuderen:
  • Als manager in de culturele sector
  • Als ondernemer (al dan niet in de creatieve sector)
  • Als verbinder om partijen door middel van kunst bij elkaar te brengen.

Wanneer?

Onze studenten studeren af in de periode oktober t/m juni. Zij presenteren hun afstudeerwerken tijdens de feestelijke afstudeerexpositie EXPOSURE in juni.

Waar?
Oudenoord 700

Investering (tijd/geld)
Geen financiële investering. Enkel tijd.

Bekijk de andere samenwerkingsvormen:


Organisatiekunde > Jaar 1

Design Thinking > Jaar 2

Incubate > Jaar 2

Imagining Tomorrow > Jaar 2

Minoren > Jaar 3

Stages en snuffeldagen


CONTACT

Enthousiast geworden om samen te werken of nog aanvullende vragen?


Mail of bel dan naar:

jitske.hirs@hku.nl

06 23 91 61 99