HKU

Het vierde jaar staat in het teken van het afstuderen. Een jaar lang houd je je bezig met een expertisegebied, werkveld en kwestie/thema dat jij interessant vindt.

JAAR 4 > AFSTUDEREN

Het vierde jaar staat in het teken van afstuderen en bestaat uit de volgende drie fases:


EXPLORE

Tijdens fase 1 word je aan het werk gezet om na te denken over jezelf, je kwaliteiten, de rol die je wilt gaan spelen in het werkveld en de thema’s/kwesties die je fascineren. Waar ben jij nu nieuwsgierig naar? Dit ga je voor jezelf bepalen, hiermee leg je de basis voor je afstudeerjaar.


Het resultaat van Explore is dat jij een gewenste situatie (droom) hebt geformuleerd met de daarbij behorende start- en deelvragen waarmee je de volgende fase ingaat.

DISCOVER & DEFINE

Tijdens fase 2  ga je met je start- en deelvragen de wereld in. Door onderzoek te doen, krijg je verdiepte kennis over de context van en de perspectieven op jouw droom en de kwesties/thema’s die daarbij spelen. Je werkt aan het uitbouwen van je netwerk en doet veel nieuwe inspiratie op.


Het resultaat van Discover & Define is een onderzoeksrapport en een externe partner waarmee of waarvoor je je onderzoek verder uitvoert. Samen formuleer je een ontwerpvraag.


DEVELOP & DELIVER

In de derde en laatste fase  laat je zien hoe jij van waarde bent in het door jou gekozen expertisegebied, werkveld en externe partner. Door verschillende ideeën met gebruikers te testen, werk je toe naar het ontwerpen van een bruikba(a)r(e) eindproduct/oplossing voor de praktijk.


  • Bij het expertisegebied Ondernemen moet je laten zien dat je in staat bent een bestaande (eigen) onderneming op te starten of op te schalen.
  • De student met het expertisegebied Managen brengt verandering teweeg in een organisatie in de culturele/creatieve industrie.
  • De student met het expertisegebied Verbinden brengt verandering tot stand in samenwerking met verschillende partijen uit verschillende sectoren, waarbij de cross-over tussen de culturele/creatieve industrie en andere sectoren centraal staat.

Bekijk hier de afstudeerwerken van Kunst en Economie studenten.

UNIEK VOOR JAAR 4:

  • Afstuderen aan de hand van Design Thinking
  • Je levert een bruikba(a)re eindproduct of oplossing voor de praktijk
  • Veel studenten gaan na hun studie aan de slag voor of met hun externe partner