HKU

In het tweede jaar van de opleiding krijg je te maken met ingewikkeldere vraagstukken en werk je voor échte opdrachtgevers. Dit is ook het jaar waarin je een werkveld gaat kiezen, waarin je jezelf verder wil verdiepen.

JAAR 2 > VERDIEPEN

Tijdens dit studiejaar staan twee thema's centraal: Verbinden en Incubate.


In het semester ‘Verbinden’ leer je om kunst in te zetten in een andere sector dan de culturele of creatieve industrie. Vooral om bewustwording te creëren of het gedrag van mensen te veranderen. Je werkt hierbij aan maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, veiligheid en inclusie voor o.a. de gezondheidszorg, gemeentes of banken. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen, moet je in staat zijn om heel verschillende soorten partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Met andere woorden: je bouwt aan netwerken en samenwerkingsverbanden tussen mensen en/of organisaties uit verschillende disciplines. 


De titel van het tweede semester is ‘Incubate’. Nu je je in de eerste anderhalf jaar van de opleiding de thema’s managen, ondernemen en verbinden eigen hebt gemaakt, is het tijd voor verdieping. In dit semester kies je definitief voor één van de zeven werkvelden. Jouw gekozen werkveld staat centraal, je krijgt vanaf nu verdiepende lessen over dit werkveld. Bovendien werk je drie maanden aan één van de onderstaande projecten binnen jouw gekozen werkveld:

  • Ga aan de slag voor een echte opdrachtgever (managen)
  • Zet een eigen bedrijf op (ondernemen)
  • Werk samen aan een project met kunstenaars van één van de andere HKU-schools (verbinden)

UNIEK VOOR JAAR 2:

  • Je werkt met medestudenten, kunstenaars en echte opdrachtgevers aan projecten
  • Je leert hoe kunst van waarde kan zijn voor andere sectoren
  • Je verdiept je verder in een werkveld
  • Je hebt de mogelijkheid om je eigen bedrijf op te starten
  • Er is mogelijkheid tot het volgen van een Honours traject

VAKKEN JAAR 2 - VERBINDEN

• Design Thinking

• Kunstgeschiedenis

• Impact van Kunst

• Storytelling

• Recht

• Werkveldverkenning

• Interdisciplinair samenwerken

• Visieontwikkeling

VAKKEN JAAR 2 - INCUBATE

• Keuze werkveld

• Strategievorming & financiering

• Project van 3 maanden (managen, ondernemen of verbinden)