HKU

In het eerste jaar maak je kennis met de opleiding. We trappen de studie af met verschillende introductieprogramma's.

JAAR 1 > PROPEDEUSE

Het eerste jaar is gericht op alle benodigde basiskennis. Zowel op creatief als zakelijk gebied. Tijdens het eerste studiejaar staan twee thema's centraal: Managen en Ondernemen.


Het semester ‘Managen’ speelt in op het kunnen realiseren van doelstellingen van culturele en creatieve organisaties. Daar kies je een passende organisatiewijze bij. Je krijgt ook inzicht in het creatieve proces van een kunstenaar, door dit proces zelf te ervaren en te onderzoeken. Als manager binnen de creatieve en culturele sector is het zeer waarschijnlijk dat je gaat samenwerken met kunstenaars; het is dus belangrijk om ze goed te snappen.

 
In het semester ‘Ondernemen’ staat het opzetten van een eigen bedrijf centraal. We focussen met name op cultureel ondernemerschap, dus bedrijven binnen de culturele en/of creatieve industrie. In dit semester werk je in teams aan verschillende opdrachten. Denk hierbij aan het maken van een ondernemingsplan en het daadwerkelijk runnen van een eigen bedrijf.


UNIEK VOOR JAAR 1:

  • Je werkt met medestudenten in wisselende teams aan projecten.
  • Je leert denken als een kunstenaar.
  • Je krijgt inzicht in het creatieve proces van kunstenaars door het zelf te doorlopen.
  • Je leert op verschillende manieren naar de creatieve sector te kijken: als zakelijk partner, organisator, marketeer en econoom.

VAKKEN JAAR 1 - MANAGEN

• Organisatiekunde/Projectmanagement

• Financieel Management

• Creatieve Economie & Cultuurbeleid

• Creatieve Maak- en Denkprocessen

• Werkveldverkenning

• Groepsdynamica/Visieontwikkeling

VAKKEN JAAR 1 - ONDERNEMEN

• Cultureel Ondernemerschap

• Financieel Management

• Marketing

• Cultuurfilosofie

• Werkveldverkenning

• Groepsdynamica/Visieontwikkeling