HKU

Is Kunst & Economie op jouw lijf geschreven? Meld je dan vóór 15 januari 2020 aan voor deze opleiding. Na aanmelding ontvang je meer informatie over de selectie.

TIP VOOR DE SELECTIE:

"Blijf altijd dicht bij jezelf. Laat je niet al te veel beïnvloeden door anderen om je heen. Luister naar je intuïtie"


- Shari, begeleider tijdens selectiedag

BEOORDELINGSCRITERIA:

 • Motivatie voor deze opleiding
 • Interesse in cultuur en creativiteit
 • Communicatief vermogen
 • Plezier hebben in samenwerken
 • Zelfstandigheid en initiatiefrijk
 • Zin om te experimenteren, reflecteren en onderzoeken

TOELATINGSPROCEDURE

Voor de opleiding Bachelor Art and Economics bestaat een numerus fixus. Dit betekent dat we slechts 180 studenten toelaten. De HKU Kunst en Economie wil namelijk een kleinschalige opleiding zijn. Bovendien vinden wij persoonlijk contact met onze studenten het allerbelangrijkst.


Om een goede selectie te kunnen maken, organiseren wij selectiedagen. Na je aanmelding bij Studielink ontvang je via Studielink een uitnodiging voor één van onze selectiedagen (tussen januari en maart). Je kunt deze uitnodiging vanaf 1 december 2019 verwachten. De uitslag van de selectie krijg je op 15 april 2020 via studielink.

WAT GA JE DOEN TIJDENS DE SELECTIE?

De selectiedag duurt ca. vier uur en bestaat uit verschillende onderdelen. Ieder onderdeel telt voor een deel mee in de keuze om jou wel of niet toe te laten tot deze opleiding. Er zijn géén kosten verbonden aan deze dag.


 1. CV-CHECK
  Als je eenmaal bent uitgenodigd voor de selectiedag, krijg je ook een verzoek om jouw cv te sturen. Jouw cv geeft ons namelijk inzicht in wat jou bezig houdt: denk aan werk, maar ook aan activiteiten die aansluiten bij een van onze werkvelden. Dit onderdeel telt voor 20% mee.
 2. INDIVIDUEEL GESPREK
  Tijdens de selectiedag heb je een kort gesprek met een van onze docenten. In het gesprek staat jouw cv centraal en willen we graag weten wat jouw motivatie is om onze opleiding te volgen. Dit onderdeel telt voor 20% mee.
 3. GROEPSOPDRACHT
  Je werkt met een aantal medekandidaten aan een groepsopdracht. Dit is een voorbeeld van opdrachten die je in de opleiding vaker tegenkomt. Tijdens het maken van de groepsopdracht word je geobserveerd. We bekijken wat jouw rol in een groep is en hoe goed je kan samenwerken. Dit onderdeel telt voor 20% mee.
 4. ONLINE ASSESSMENT
  Omdat je in de opleiding veel schrijft en ook met cijfers werkt, testen we je Nederlandse taal- en rekenvaardigheid. Je hoeft niets voor te bereiden. In de test vragen we ook waarom je onze opleiding wilt volgen en testen we je probleemoplossend vermogen. Dit onderdeel telt voor 40% mee.

AANMELDEN, IN HET KORT:

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink

>> Doe dit vóór 15 januari 2020! <<


2. Registreer je voor de numeris fixus

3. Neem deel aan onze selectiedag

VOOROPLEIDING/TOELATINGSEIS:

Je kunt je aanmelden voor deze opleiding als je een vwo-, havo-, mbo (niveau 4) of gelijkwaardig diploma hebt.

HEB JE VRAGEN?

Kijk of het antwoord op je vraag bij de veelgestelde vragen staat of stuur een mail naar: sz@hku.nl

EXTRA INFO NUMERUS FIXUS:

Bij een numerus fixus mag je maximaal drie keer deelnemen aan de selectie. Wanneer een verzoek tot inschrijving voor een fixusopleiding na 15 januari actief is, wordt dit meegeteld als selectiepoging. Ongeacht of je daadwerkelijk aan de selectieprocedure hebt deelgenomen.


Controleer daarom in Studielink jouw aantal geregistreerde selectiepogingen. Mocht je onverhoopt niet slagen voor je eindexamen, dan kun je HKU vragen om je deelname aan de selectie bij HKU ongedaan te maken.