HKU

Wat je leert op een rij

Je leert:

  • aan actuele vraagstukken in de samenleving werken. Je persoonlijke betrokkenheid en die van anderen is hierbij het uitgangspunt;

  • werken aan thema’s als Future Health, Smart City, Future Learning. De mens staat hierbij steeds voorop;

  • creatieve processen gebruiken om samen met anderen onverwachte oplossingen te ontwerpen;

  • de gewenste toekomstige situatie voor mensen of organisaties steeds als vertrekpunt te nemen voor je ontwerpproces;

  • op verschillende manieren te onderzoeken en te maken: theatraal/muzikaal, interactief, beeldend/ruimtelijk, verhalend;

  • zelfstandig werken, maar ook in teams met makers uit verschillende disciplines, waarbij je vanaf het begin met belanghebbenden en andere betrokkenen samenwerkt om oplossingen voor problemen te onderzoeken en ontwerpen;

  • de mogelijkheden van (nieuwe) creatieve technologie te onderzoeken en nieuwe toepassingen te ontwerpen. En soms laat je technologie juist weg als dat een oplossing met meer impact oplevert;

  • met een open houding te werk te gaan, nieuwsgierig naar andere perspectieven en invalshoeken op het vraagstuk, en tegelijkertijd kritische vragen te blijven stellen;

  • onderzoek te doen naar historische, sociologische en filosofische invalshoeken op de vraagstukken waar je mee bezig bent;

  • verschillende methodes in te zetten uit de kunsten, wetenschap en technologie, zoals ontwerpen, onderzoeken, co-creëren, experimenteren en prototypen; leren door te doen. Tijdens de opleiding werk je een flink deel van de tijd actief aan concrete vraagstukken in verschillende contexten.

Studie-inhoud

Tijdens je studie ontwerp en onderzoek je niet alleen binnen de HKU, maar juist ook op allerlei locaties, bij organisaties, ziekenhuizen, scholen of in buurten. Kortom, je werkt daar waar de vraagstukken zich afspelen. Daarnaast ga je aan de slag in de vele maak- en werkplaatsen van de HKU, om met verschillende materialen en technieken te leren ‘maken’. Je leert bestaande ontwerpprocessen en -methodes combineren en verder ontwikkelen. Je werkt in teams en leert hoe je mensen die een rol spelen in het vraagstuk, kunt betrekken bij het proces om samen betere oplossingen te verzinnen.
In de tweede helft van de studie kies je voor het domein waarin je je wilt specialiseren: Future Health, Smart City, of Future Learning. Je doet projecten bij en/of met externe partners. Het programma biedt ruimte voor eigen keuzes (minoren, studiereis). We werken voor sommige onderdelen van het programma samen met University College Utrecht.   

Crossover

Je werkt samen met studenten, professionals en betrokkenen uit verschillende disciplines en domeinen en maakt gebruik van elkaars kennis en expertise. Zo maak je kennis met nieuwe manieren van studeren, onderzoeken en ontwerpen. Je afstudeerwerk bestaat uit nieuwe crossover toepassingen voor het domein waarin jij je hebt gespecialiseerd.

Contact

Meer weten over het programma? Neem dan contact op.

bachelorcc@hku.nl

Adres: HKU Pastoe Fabriek

Rotsoord 3

3523 CL Utrecht

Telefoon: 030 209 1409