HKU

Bij de Bachelor Crossover Creativity word je een nieuw type veelzijdig maker. Jouw betrokkenheid bij de samenleving van de toekomst is het uitgangspunt van je studie. Je gaat maken op verschillende manieren: vanuit beeld, performance of verhaal.

Wat leer je?

Met jouw kennis van ontwerpprocessen draag je bij aan creatieve oplossingen voor vraagstukken die in de samenleving spelen. Technologie zet je daarbij vanzelfsprekend in: menselijk, transparant en met inlevingsvermogen voor de gebruiker. Je ontwerpt en onderzoekt samen met medestudenten en met organisaties buiten de school.Je leert...

  • aan actuele vraagstukken in de samenleving werken. Je persoonlijke betrokkenheid is hierbij het uitgangspunt;

  • werken aan thema’s als Future Health, Smart City, Future Learning. De mens staat hierbij steeds voorop;

  • gewenst gedrag van mensen of organisaties als vertrekpunt te nemen voor je ontwerpproces, zoals nieuwsgierigheid, sociale betrokkenheid en duurzaamheid;

  • op verschillende manieren te maken: theatraal/muzikaal, interactief, beeldend/ruimtelijk, verhalend. Dit doe je zowel zelfstandig als in creatieve teams;

  • de mogelijkheden van (nieuwe) technologie te onderzoeken en nieuwe toepassingen te ontwerpen. Soms laat je technologie juist weg zodat je oplossing meer impact heeft;

  • kritisch vragen te stellen en te zien dat achter de vraag van een opdrachtgever vaak andere vragen verscholen liggen;

  • onderzoek te doen naar historische en sociologische achtergronden van de vraagstukken waar je mee bezig bent;

  • verschillende methodes in te zetten uit de kunsten, wetenschap en technologie zoals ontwerpen, desk-research, prototypen en co-creatie; leren door te doen. Tijdens de opleiding ben je een flink deel van de tijd actief in de praktijk.

Waarom deze studie?

Je gaat ontwerpen en onderzoeken, in de HKU-werkplaatsen, de mediatheek en de praktijk. Daarbij zie je hoe ieder vraagstuk om een andere methode vraagt; je gaat bestaande methodes combineren en verder ontwikkelen. Je doet projecten in het werkveld en leert ondernemen.


In de tweede helft van de studie kies je voor het werkveld waarin je je wilt specialiseren. Je doet projecten bij en/of met externe partners. Het programma biedt ruimte voor eigen keuzes (minoren, studiereis). We werken samen met University College Utrecht.

Aanmelden en toelating

Na aanmelding via Studielink wordt contact met je opgenomen voor de toelatingsprocedure.

Lees verder

Contact

Meer weten over het programma? Neem dan contact op.

bachelorcc@hku.nl

Adres: Nieuwekade 1, 3511 RV Utrecht

Telefoon: 030 209 1509