HKU

Het HKU Pilot Pre-PhD programma Future Methodologies wordt gekenmerkt door een duidelijk narratief. Dit betekent dat er geselecteerd wordt op projecten die op een constructieve wijze aansluiten bij het door de HKU voorgestane onderzoek.

Pilot Pre-PhD Programma

De HKU wil zich vooral profileren middels een duidelijke aandacht voor maakprocessen. Vanuit deze invalshoek wil zij een significante bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van het actuele debat over practice-based research. Het HKU Pilot Pre-Phd programma richt zich hierbij vooral op het - in dit debat vooralsnog onderbelichte - onderzoeken van methoden van werken, c.q. methodologieën. Daarenboven wil het programma, middels haar narratief Future Methodologies, een duidelijke verbinding maken met urgenties die zich niet alleen in het werkveld, maar ook in de wereld om ons heen aan ons opdringen. Het is immers juist aan practice-based research om meer toekomstgerichte wijzen van denken en verbeelding te generen, die ons in staat stellen om andersoortige scenario's te presenteren.  

 

Het HKU Pilot Pre-Phd Programma wordt in samenspraak met de vier HKU Lectoraten (Research in Creative Practices, Interactive Narrative Design, Kunst en Professionalisering en Performatieve Maakprocessen) ontwikkeld en uitgevoerd. Bovendien worden de geselecteerde onderzoeksprojecten, om een optimale institutionele inbedding te bewerkstelligen, ondergebracht bij de lectoraten. Maar ook worden verbindingen gemaakt met verschillende samenwerkingspartners, zoals de Universiteit Utrecht, de Universiteit voor Humanistiek, BAK Basis voor  Actuele Kunst (Research Fellow Program), EARN (European Artistic Research Network), Uniarts Helsinki, UCL London, en NIDA (PhD Summerschool). 

 

Het programma laat zich in twee helften opdelen. Gedurende de eerste twee jaar wordt elke maand een intensieve seminar week aangeboden. Gedurende deze week vinden screenings, onderzoekspresentaties, workshops van guest lectures, workshops van lectoren, writing classes en tutorials plaats. Het is de bedoeling dat de kandidaat aan het eind van het eerste jaar een afgerond onderzoeksvoorstel presenteert. Gedurende de tweede helft van het programma richt de kandidaat zich, in samenspraak met zijn/haar supervisors en de program leader, op het individuele onderzoek en de daarbij behorende vormen van presentatie en disseminatie.

 

Er worden jaarlijks zes kandidaten tot het programma toegelaten. Een aanmelding dient in overleg met een lectoraat plaats te vinden.   Contact

Henk Slager werkte van 2003 tot 2018 als hoofd van de Utrecht Graduate School of Visual Art and Design (MaHKU). Van 2006 tot 2014 was hij tevens werkzaam als lector Artistiek Onderzoek. Sinds 2018 werkt hij als programmaleider van het HKU Pilot Pre-PhD Programma.

Lees meer


Meer weten over het Pilot Pre-PhD Programma? Neem dan contact op met programmaleider Henk Slager: henk.slager@hku.nl.