HKU

Oók als je niet werkzaam bent in het onderwijs heeft de Master of Education in Arts je veel te bieden. Grafisch ontwerper Marjan Vermeulen neemt ons mee op haar ontdekkingsreis.
“De master heeft mij vanaf de eerste dag veel energie gegeven. En ook uitdaging. Ze halen je uit je bubbel”

Marjan Vermeulen Marjan Vermeulen

Educatieve methodes

Haar werk als coördinator en mediavormgever in een ontwerpstudio van Canon bij de Koninklijke BAM Groep is afwisselend, creatief en commercieel. Toch was ze op zoek naar verandering: 'De Master Kunsteducatie viel mij direct op toen ik keek welke opleidingen er momenteel worden aangeboden."Verleg je Grenzen" en "Educatief Ontwerpen" sloot aan op mijn wensen. De master heet wel kunst-educatief, maar volgens mij kun je hem breder omschrijven als "het gebruik van creatieve didactiek om informatie over te brengen". Onze groep bestaat niet alleen uit docenten of kunstenaars, maar ook managers en vormgevers. Ze werken in het onderwijs, de kunsten (muziek, theater, mode) maar ook in andere sectoren zoals de zorg.'

Inspiratiebron

'De master heeft mij vanaf de eerste dag veel energie gegeven. En ook uitdaging. Het schrijven van mijn betoog waarom ik de master wilde volgen dwong me meteen al na te denken over wat ik nu eigenlijk wil.  En die vraag komt de hele opleiding telkens terug. Dat moet ook. Het is een voorwaarde om tot verandering en een leercurve te komen.
We maakten als nieuwe groep studenten kennis met elkaar door te vertellen over onze inspiratiebron. De energie die mensen uitstralen wanneer ze over hun inspiratiebron praten is anders dan wanneer ze beginnen met het uitwisselen van de gebruikelijke kennismakingsgegevens. Deze techniek kun je niet alleen toepassen bij Educatief Ontwerpen maar ook bij het vormgeven van je interviews. Je krijgt dan meteen zo veel informatie over iemand. Het doel van de interviews is om vanuit een ander perspectief en met nieuwe informatie naar de wereld te kijken. Ze halen je uit je bubbel.'

Onderzoek en ludodidactiek

'Maakprocessen en Ontwerpend Onderzoek hebben mij geleerd hoe ik mijn onderzoeksvraag klein moet houden. Grote maatschappelijke uitdagingen worden opgeknipt in behapbare, kleine deelproblemen die je vervolgens stap voor stap oplost. Je leert dat je verschillende bronnen moet gebruiken en last but not least, dat je eigen mening de uitkomst van het onderzoek niet mag beïnvloeden. Verder heb ik kennis gemaakt met ludodidactiek (onderwijs op basis van gameprincipes). Een methode die ook buiten het onderwijs een enorme meerwaarde kan hebben. Als voorbeeld, een dame uit onze groep werkt als opleider in de zorg, zij wil het zorgpersoneel door middel van kunst-educatieve leermethodes helpen zich nieuwe kennis eigen te maken. Dat is zeker nu met corona heel actueel.'

Interdisciplinair

'Het interdisciplinaire karakter van de master was een van de redenen om voor deze master te kiezen. Hiermee heb ik een nieuw netwerk kunnen aanboren in het educatieve veld. Ik heb tijdens deze master via mijn groepsgenoten kennisgemaakt met branches waarmee ik anders nooit in aanraking zou zijn gekomen. Nu volgen we vanwege de coronamaatregelen alle lessen online, dat vind ik lastig, ook vanwege het gemis van sociale contacten.'

Museum

Samen met een medestudent ontwerp ik nu een educatief product dat een duurzame samenwerking moet creëren tussen Museum IJsselstein en een middelbare school.We ontwikkelen een mobiele expositie met als thema 'empathie'. Het product is een herbruikbaar systeem voor mobiele exposities, waarbij je het thema en de inhoud van expositie kunt variëren. De opening van de tentoonstelling zal nu in verband met alle coronamaatregelen pas na de zomer plaatsvinden. We hopen dat ons ontwerp middelbare scholieren zal stimuleren om vaker naar een museum te gaan.

Aha-moment

Met deze master krijg je géén onderwijsbevoegdheid. De naam van de master kan op dit punt tot misverstanden leiden. Ik blijf mijn werk als grafisch ontwerper doen. Maar ik wil mijn vak na deze master gaan combineren met educatief ontwerpen om daarmee het aha-moment te bereiken bij een bepaalde doelgroep. Dat aha-moment vind ik altijd geweldig om te zien. Zo wil ik een maatschappelijke bijdrage leveren door kennis op een prikkelende, begrijpelijke nieuwe manier over te brengen.


Interview april 2020

“Een dame uit onze groep werkt als opleider in de zorg, zij wil het zorgpersoneel door middel van kunst-educatieve leermethodes helpen zich nieuwe kennis eigen te maken. Dat is zeker nu met corona heel actueel.”