HKU

Op 2 juni 2017 ontving de Master of Education in Arts (MEd) een positief accreditatiebesluit, een prachtig resultaat waar de opleiding erg trots op is!

Positief accreditatiebesluit HKU Master of Education in Arts

Eind 2016 werd een nieuw accreditatie systeem aangenomen en werd instellingen de ruimte geboden om in 2017 volgens dit nieuwe systeem gevisiteerd te worden. De Master of Education in Arts (Kunsteducatie) heeft dit volop benut en is hiermee aan de slag gegaan. Door kenmerkende thema’s van de opleiding centraal te plaatsen en afwisselende en dynamische gespreksrondes te ontwerpen werd de gehele community (management, student, docent, alumni, werkveld) centraal geplaatst. Elke ronde begon met een korte pitch of presentatie met aansluitend een verdiepend gesprek met de commissie.


Het ontwikkelgesprek is een nieuw aspect binnen het accreditatie systeem. Naar aanleiding van de Zelfevaluatie zijn er een aantal stellingen geformuleerd. In het kader van flexibilisering van de opleiding werd de steeds breder wordende instroom van studenten belicht. Uit het gesprek bleek dat dit een logische stap is, maar dat dit voor buitenstaanders minder vanzelfsprekend is. In de communicatie rond het programma en bij een volgende accreditatie is het een aandachtspunt om mensen hierin mee te nemen. De belangrijkste feedback van het panel tijdens deze accreditatie was:

  • de opleiding heeft een duidelijke eigen signatuur
  • de opleiding biedt een actueel en innovatief programma
  • de opleiding biedt de studenten een overduidelijke eigen rol in het leerproces
  • het niveau van het afstudeerwerk is goed

Verder werden aan het programma een presentatie ronde van alumni toegevoegd, een welkomstwoord door de studieleiding en een tentamengame.Op 2 juni 2017 ontving de Master of Education in Arts (MEd)  een positief accreditatiebesluit die nu geregistreerd is door de NVAO waarmee de master geaccrediteerd is voor de komende zes jaar. Een prachtig resultaat waar de opleiding erg trots op is. 

Lees meer over de accreditatie van HKU onderwijs.