HKU

Hoe vertaal je klassieke leerstof naar een spel in een nieuw land?

Meer over ludodidactiek >>

Ludodidactiek nu ook op de kaart in India

19 november 2017

Willem Jan Renger en Evert Hoogendoorn, beiden docent en onderzoeker Ludodidactiek bij de HKU master Kunsteducatie, brachten een bezoek aan India om een groep van 30 onderwijs consulenten de principes van spelend leren bij te brengen.


De centrale uitdaging? Klassieke leerstof vertalen naar uitdagende spelvormen. Samen met 30 jonge onderwijsconsulenten uit India die nog nooit van Ludodidactiek hadden gehoord. Klaar voor de start?

 

Ludodidactiek is  een bijzondere vorm van het ontwerpen van leerprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van ontwerpprincipes en  -methoden die ook ten grondslag liggen aan het ontwerpen van games. Het ontwerpen van het leerproces op basis van ludologische principes is erop gericht om zowel de motivatie van leerlingen als de retentiewaarde van het geleerde te verhogen. HKU is de enige plek waar dit wordt gedoceerd.

 

In een 5-daagse workshop maakten de deelnemers kennis met een nieuwe manieren van denken, ontwerpen en spelen en de twee Nederlandse experts die deze kwamen brengen.

 

”India is een land met een nog zeer conservatief onderwijssysteem, dus we hebben ogen geopend en mensen in beweging gebracht”, aldus Evert Hoogendoorn. “Het was een zeer waardevolle week, voor zowel de deelnemers als onszelf.”

 

Tijdens de workshop ontwierpen groepjes verschillende minigames en spelvormen op basis van door hen geselecteerde stukken lesstof uit een ‘science’ methode. Voor hen was het combinatie van ontwerpen en onderzoeken: wat werkt er? En als het werkt, waarom? 

 

Door samen te werken en spelvormen te ontwikkelen als nieuw materiaal ontstond voor de deelnemers een hele nieuwe manier van kijken naar onderwijs. Het resultaat van de samenwerking oversteeg de verwachting vooraf. Niet alleen de kwaliteit maar ook de kwantiteit van de ontwerpen bleek hoger dan verwacht.


Aan de aanbodkant leverde een experiment met game-templates onverwacht goede resultaten op, wat een nieuwe impuls is voor het ludodidactiek ontwikkelprogramma. Maar de belangrijkste uitkomst was misschien wel dat het gedachtengoed en de manier van werken niet beperkt bleek tot het Nederlandse taal- en cultuurgebied.