HKU

Waarom deze opleiding?

Snelle maatschappelijke, culturele, technologische en economische ontwikkelingen brengen vraagstukken met zich mee op het gebied van didactiek, leiderschap en organisatie. Binnen de Master of Education in Arts wordt vanuit creativiteit, nieuwe didactieken en leiderschap onderzoek gedaan naar deze complexe vraagstukken en oplossingen worden hiervoor ontworpen. De master levert professionals af die een brede oriëntatie combineren met een persoonlijke signatuur en verdieping in specifieke onderwerpen. 

Wat leer je?

Je eigen grenzen verleggen

In deze master ga je je eigen grenzen verleggen. Jouw professionele ambitie is het vertrekpunt om je te verdiepen en te verbreden. Daarbij leer je te schakelen tussen de verschillende rollen die je in het werkveld tegenkomt, zoals die van ontwerper, docent, ondernemer en onderzoeker. Je ontwikkelt competenties in educatief ontwerpen, ontwerpend onderzoeken, interdisciplinair innoveren en creatief ondernemen.

Vragen uit je werk vormen de rode draad in deze opleiding. Tijdens je studie begeleidt een studiecoach je bij je persoonlijke leerdoelen. Als eigenaar van je leerproces word je uitgedaagd om het studieprogramma naar eigen behoeftes in te kleuren.


Grensoverschrijdend educatief ontwerpen

In deze master ga je over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijken. Typisch voor de Utrechtse Master Kunsteducatie is de sterke interdisciplinariteit van het programma en de diversiteit van de deelnemers aan de opleiding: studenten en docenten komen uit alle niveaus van onderwijs, culturele instellingen zoals musea, adviesbedrijven, zorg en overheid. Hierdoor ontstaan verrassende en vernieuwende crossovers! Kenmerkend ook is de aandacht voor ontwerponderzoek en de inzet op actuele thema’s: ludodidactiek (onderwijs op basis van gameprincipes), interdisciplinaire maakprocessen, diversiteit en duurzaamheid. Je leert vragen uit je eigen beroepspraktijk te vertalen naar nieuwe oplossingen en toepassingen. Daarbij werk je nauw samen met je medestudenten die op verschillende plekken in een breed werkveld werkzaam zijn. Hierdoor ontstaan verrassende crossovers in kennis en praktijken.


Grenzeloos inspireren

Deze master kent eigenlijk geen grenzen. We werken nauw samen met alle Expertisecentra, Schools, Lectoraten en LABs van HKU, en met andere inspirerende platforms en organisaties in het educatieve werkveld binnen en buiten Nederland. Vlak voor het einde van het eerste jaar gaan we met elkaar op internationale studiereis. Samen met de groep beslis je, op basis van ieders leervragen, waar de reis naartoe gaat en welke kunst-educatieve instellingen worden bezocht. Je neemt elkaar mee naar instellingen en voedt daarmee je kennis en netwerk.

Voor wie?

Deze masteropleiding is bedoeld voor (kunst)educatieve professionals die een duidelijke ambitie en leervragen hebben die uitgangspunt vormen voor het programma. Voorwaarde van toelating tot de opleiding is een bachelordiploma en relevante werkervaring.

Lees verder

Na de studie

Na afronding van deze master heb je de internationaal erkende mastertitel Master of Education in Arts en ben je in staat vernieuwende educatieve bijdragen te leveren in het onderwijs, de kunst- en cultuursector of andere domeinen.

Studieprogramma

Deze tweejarige deeltijdopleiding is opgebouwd uit vier semesters. De studiebelasting is ongeveer 20 uren per week. Het programma is aanpasbaar aan je eigen omstandigheden.

Lees verder

Feiten

• Graad: Master Education in Arts (CROHO-code 49117)
• Deeltijdstudie van 2 jaar (60 ECTS)

Selectie via toelatingstest

• Locatie: HKU

Studiekosten