HKU

Deze opleiding duurt 1 studiejaar in voltijd en 2 studiejaren in deeltijd.

De opleiding heeft een flexibel vraaggestuurd curriculum. Dat betekent dat je tijdens de opleiding werkt aan project(en) waarvoor je zelf een studieplan hebt opgesteld. 75% van de studietijd vul je zelf in.

Studieproces

Goede ideeën hebben een creatieve omgeving nodig waar ze uitgewerkt, getoetst en gevaloriseerd kunnen worden. De Master Crossover Creativity biedt die plek. We bieden een leeromgeving aan talentvolle professionals van verschillende leeftijden en achtergronden en hun projecten.

In de opleiding staat het ontwerpen en maken van nieuwe toepassingen centraal. Je leert door te maken en te onderzoeken. Je ontwikkelt competenties in regisserend ontwerpen, ontwerpend onderzoeken, interdisciplinair innoveren en verbindend valoriseren (waardecreatie). In de eerste vier weken van het programma, de zogenaamde Bootcamp, ontmoet je je medestudenten en de coaches en experts van de opleiding. Tijdens deze periode werk je verder aan jouw studieplan waarvan je een eerste versie bij de toelating hebt opgeleverd. In je studieplan beschrijf je de activiteiten en projecten waar jij gedurende de opleiding aan wilt werken.

Er bestaat ook de mogelijkheid om als interdisciplinair team een project te doen, je als team bij de opleiding in te schrijven en zelfs om samen af te studeren.

Cross-over

Je werkt samen met studenten en professionals uit verschillende disciplines en met diverse professionele achtergronden en maakt gebruik van elkaars expertise. Zo maak je kennis met nieuwe manieren van studeren, onderzoeken en co-creatie. Je afstudeerwerk bestaat uit nieuwe cross-over toepassingen voor jouw werk(veld).

Opleidingsprogramma

Voor het grootste gedeelte is het opleidingsprogramma, per semester, opgebouwd uit vijf zogeheten (Co)Creation Frames die zijn gerelateerd aan de eindcompetenties. Tevens schrijf je een ondersteunende onderzoeksrapportage, de zogenaamde supportive narrative.

In de Frames komen alle aspecten aan bod die nodig zijn om, binnen en buiten de creatieve industrie, succesvol te worden. Of je nu een ontwerper, ontwikkelaar of ondernemer bent, je krijgt binnen deze Frames veel ruimte om je eigen koers te varen en zelf initiatieven te ontplooien. Daarnaast word je gestimuleerd om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en nieuwe verbindingen te leggen.

Tijdens de zogenaamde Innovation Breakouts maak je op een snelle en effectieve manier kennis met de belangrijkste innovatietheorieën. Deze bijeenkomsten verbreden je blikveld. Je leert over nieuwe technologieën en raakt bekend met andere sectoren en industrieën.

Daarnaast biedt het programma lezingen, workshops en masterclasses van verschillende experts die aansluiten bij jouw fascinatie. Je sluit het jaar af tijdens HKU Exposure, waarin de resultaten van alle projecten worden getoond aan een breed werkveld.