HKU

Deze opleiding duurt 1 studiejaar in voltijd en 2 studiejaren in deeltijd.

Studieproces

De Master Crossover Creativity leidt creatieve makers en denkers op die aan inclusieve, betekenisvolle en duurzame oplossingen werken. We bieden een leeromgeving voor talentvolle professionals van verschillende leeftijden en achtergronden.


In de opleiding staat het samen ontwerpen en maken van nieuwe toepassingen centraal. Je leert door te ontwerpen, maken en onderzoeken. Je ontwikkelt competenties in regisserend ontwerpen, ontwerpend onderzoeken, interdisciplinair innoveren, kritisch denken, argumenteren en verbindend valoriseren (waardecreatie). In de eerste vier weken van het programma (de Bootcamp) ontmoet je medestudenten, coaches en docenten (experts). Tijdens deze periode definieer je een probleemruimte; een open beschrijving van de uitdaging waaraan je wilt werken, individueel of als team. En in je studieplan beschrijf je de activiteiten en projecten waar jij gedurende de opleiding aan wilt werken.


Er bestaat ook de mogelijkheid om je als interdisciplinair team bij de opleiding in te schrijven en eventueel samen aan het afstudeeronderzoek te werken.

Crossover

Je werkt samen met studenten en professionals uit verschillende disciplines en met diverse professionele achtergronden en maakt gebruik van elkaars expertise. Zo maak je kennis met nieuwe manieren van studeren, onderzoeken en co-creatie. Je afstudeerwerk bestaat uit nieuwe crossover toepassingen voor jouw werk(veld).

Opleidingsprogramma

Voor het grootste gedeelte werk je aan crossover projecten: uitdagingen die enkel opgelost kunnen worden door kennis en ervaringen vanuit verschillende domeinen en perspectieven te integreren. Per semester worden support units aangeboden: onderwijs in verschillende vormen die gerelateerd zijn aan de eindcompetenties en de nodige voeding bieden (kennis, skills, tools, inspiratie) voor je projectwerk. Tevens schrijf je een ondersteunende onderzoeksrapportage, de supportive narrative.


In het onderwijs komen alle aspecten die nodig zijn aan bod om, binnen en buiten de creatieve industrie, succesvol te worden. Of je nu een ontwerper, ontwikkelaar of ondernemer bent, je krijgt veel ruimte om je eigen koers te varen en zelf initiatieven te ontplooien. Daarnaast word je gestimuleerd om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en nieuwe verbindingen te leggen.


Tijdens de College Breakouts, die maandelijks plaatsvinden, ontmoet je de HKU College community; studenten, docenten, onderzoekers, alumni, partners, relaties en experts van HKU College. Middels gastsprekers, workshops, debat, panels en samen eten maak je op een snelle en effectieve manier kennis met allerlei ontwikkelingen op het gebied van innovatie, creatie in context, crossovers etc. Deze bijeenkomsten verbreden je blikveld en bieden een dynamische netwerk en leergemeenschap.


Daarnaast biedt het programma lezingen, workshops en masterclasses van verschillende experts die aansluiten bij jouw fascinatie. Je sluit je opleiding af tijdens HKU Exposure, waarin de resultaten van alle projecten worden getoond aan een breed werkveld.