HKU

De master Crossover Creativity biedt een leeromgeving voor ontwerpers, kunstenaars, developers, ingenieurs, ondernemers en creatieve professionals. Samen werk je aan creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken op het vlak van Future Health, Smart Living en Social Inclusion.

Wat leer je?

Ontwerpen

In de opleiding staat het ontwerpen van nieuwe toepassingen centraal. Je leert door te maken en onderzoeken. Vanuit een eigen visie ontwerp je vernieuwende concepten, prototypes of andere oplossingen. Hierbij werk je samen met relevante stakeholders (regisserend ontwerpen). Je leert om het snijvlak van disciplines en domeinen op te zoeken en combineert inzichten en methodes (interdisciplinair innoveren). De resultaten en de sociale, culturele en/of economische impact van je werk deel je op relevante events en platforms en in publicaties (verbindend valoriseren).


Crossover samenwerken

Je gaat werken op het snijvlak van disciplines en domeinen. Daarbij krijg je kennis en inspiratie uit het werk met je medestudenten en de input van (gast)docenten. Ieder brengt de expertise en netwerken uit zijn discipline of domein in. Je werkt zelfstandig en in creatieve teams.
Programma en studieproces

Deze opleiding duurt 1 studiejaar in voltijd en 2 studiejaren in deeltijd. De opleiding heeft een flexibel vraaggestuurd curriculum. Dat betekent dat je tijdens de opleiding werkt aan project(en) waarvoor je zelf een studieplan hebt opgesteld. 75% van de studietijd vul je zelf in.

Meer info

Waarom deze opleiding?

Er zijn verschillende redenen om de Master Crossover Creativity te gaan volgen bij HKU. Er is een toenemende vraag naar kritische cross-over professionals die kunnen bijdragen aan nieuwe inzichten, oplossingen en toepassingen in een snel veranderende samenleving. De Master Crossover Creativity leidt die professionals op.

Lees verder

Voor wie?

Je bent ontwerper, kunstenaar, developer, ingenieur, ondernemer of creatieve professional. Vanuit je eigen fascinatie heb je ideeën over maatschappelijke issues, of je bent gefascineerd door een complexe vraag. We zoeken geschikte kandidaten in een brede waaier van expertise, zowel doorstromers als mensen met werkervaring. We streven naar een diverse rijke instroom om een inspirerende community mee te vormen. Daarom zoeken we:


  • Ambitieuze professionals met een creatieve, technische of economische achtergrond
  • Bachelors van creatieve, technische of economische achtergronden die hun opleiding willen vervolgen
  • Professionals uit andere domeinen (zorg, social design, bedrijfsleven, overheid, onderwijs etc.) voor wie de verbinding creativiteit-technologie-ondernemerschap relevant is.

De opleiding heeft behalve een landelijke ook een internationale ‘scope’, maar richt zich vooral op het vergroten van de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze master wordt dan ook grotendeels in het Nederlands aangeboden.

Feiten

• Graad: Master of Arts

• CROHO-code 49124

• Voltijdstudie van 1 jaar en deeltijdstudie van 2 jaar (beide 60 ECTS)

• Taal: Nederlands

Studiekosten, afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.