HKU

De master Crossover Creativity biedt een leeromgeving voor ontwerpers, kunstenaars, innovators, developers, ingenieurs, ondernemers en creatieve professionals. Samen werk je aan creatieve oplossingen voor actuele en complexe vraagstukken in de samenleving.

Wat leer je?

Complexe maatschappelijke vraagstukken

De samenleving wordt steeds complexer. De problemen waar we mee te maken krijgen zijn niet meer vanuit één discipline of domein op te lossen. Bovendien is de samenleving steeds dynamischer geworden. In plaats van werken naar één oplossing, moeten we kansen creëren in het continue proces van verandering.


Ontwerpen

In de opleiding staat het ontwerpproces centraal. Je leert door te maken en te onderzoeken. Vanuit een eigen fascinatie ontwerp je vernieuwende concepten, prototypes of andere oplossingen. Hierbij werk je samen met relevante stakeholders die je actief betrekt in het ontwerpproces (regisserend ontwerpen). Je ontwikkelt nieuwe inzichten door te ontwerpen en systematisch te reflecteren op zowel het proces als op de uitkomsten van het proces (ontwerpend onderzoeken). Je leert om het snijvlak van disciplines en domeinen op te zoeken en combineert inzichten en methodes (interdisciplinair innoveren). De resultaten en de sociale, culturele en/of economische impact van je werk deel je op relevante events en platforms en in publicaties (verbindend valoriseren).


Crossover samenwerken

Je gaat werken op het snijvlak van disciplines en domeinen. Daarbij krijg je kennis en inspiratie door samen te werken met je medestudenten, (gast)docenten en stakeholders. Ieder brengt de expertise en netwerken uit zijn discipline of domein in. Je werkt zowel zelfstandig als in transdisciplinaire teams.
Programma en studieproces

Deze opleiding duurt 1 studiejaar in voltijd en 2 studiejaren in deeltijd. De opleiding heeft een flexibel vraaggestuurd curriculum. Dat betekent dat je tijdens de opleiding zelf de regie voert over je ontwikkeling. De opleiding bied je een onderwijsomgeving waar onderwijs in verschillende vormen (workshops, expertmeetings, clinics, lezingen etc) wordt aangeboden of ‘on demand’ beschikbaar gesteld. De rode draad door de opleiding vormen de crossover projecten. Je wordt intensief begeleid en uitgedaagd tijdens individuele en teamcoaching sessies, door coaches met verschillende professionele crossover achtergronden.

Meer info

Waarom deze opleiding?

Er zijn verschillende redenen om de Master Crossover Creativity te gaan volgen bij HKU. Op vele plekken in de samenleving spelen complexe vraagstukken. Er is een toenemende vraag naar kritische cross-over professionals die verandering kunnen aanjagen en kunnen bijdragen aan nieuwe inzichten, concepten, oplossingen en toepassingen in een maatschappij die continue in beweging is. Als jij een agent of change wil zijn, als je veranderingen en innovaties wil ontwerpen die echt impact realiseren dan is deze master de juiste plek voor jou.

Lees verder

Voor wie?

Je bent ontwerper, kunstenaar, innovator, developer, ingenieur, ondernemer of creatieve professional. Vanuit je eigen passie heb je ideeën over maatschappelijke issues, of je bent gefascineerd door een complexe vraag. We zoeken geschikte kandidaten in een brede waaier van expertise, zowel doorstromers als mensen met werkervaring. We streven naar een diverse rijke instroom om een inspirerende community mee te vormen. Daarom zoeken we:

 • Ambitieuze professionals met een creatieve, technische, economische of sociale achtergrond;
 • Bachelors van creatieve, technische of economische achtergronden die hun opleiding willen vervolgen;
 • Professionals uit andere domeinen (zorg, sociaal, bedrijfsleven, overheid, onderwijs etc.) die creativiteit als aanjager van verandering willen inzetten.

  De opleiding heeft behalve een landelijke ook een internationale ‘scope’, maar richt zich vooral op het vergroten van de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze master wordt dan ook grotendeels in het Nederlands aangeboden.

  Feiten

  • Graad: Master of Arts

  • CROHO-code 49124

  • Voltijdstudie van 1 jaar en deeltijdstudie van 2 jaar (beide 60 ECTS)

  • Taal: Nederlands

  Studiekosten, afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.