HKU

De master Crossover Creativity biedt een leeromgeving voor ontwerpers, kunstenaars, innovators, developers, ingenieurs, ondernemers en creatieve professionals. Samen werk je aan creatieve oplossingen voor actuele en complexe vraagstukken in de samenleving.

Wat leer je?

Complexe maatschappelijke vraagstukken

De samenleving wordt steeds complexer. De problemen waar we mee te maken krijgen zijn niet meer vanuit één discipline of domein op te lossen. Bovendien is de samenleving steeds dynamischer geworden. In plaats van werken naar één oplossing, moeten we kansen creëren in het voortdurende proces van verandering.


Ontwerpen

In de opleiding staat het ontwerpproces centraal. Je leert door te maken en onderzoeken. Vanuit een eigen fascinatie ontwerp je vernieuwende concepten, prototypes of andere oplossingen. Hierbij werk je samen met relevante stakeholders die je actief betrekt in het ontwerpproces (regisserend ontwerpen). Je ontwikkelt nieuwe inzichten door te ontwerpen en systematisch te reflecteren op zowel het proces als op de uitkomsten van het proces (ontwerpend onderzoeken). Je leert om het snijvlak van disciplines en domeinen op te zoeken en combineert inzichten en methodes (interdisciplinair innoveren). De resultaten en de sociale, culturele en/of economische impact van je werk deel je op relevante events, platforms en in publicaties (verbindend valoriseren).


Crossover samenwerken

Je gaat werken op het snijvlak van disciplines en domeinen. Daarbij krijg je kennis en inspiratie door samen te werken met je medestudenten, (gast)docenten en stakeholders. Ieder brengt expertise en contacten uit zijn discipline of domein mee. Je werkt zowel zelfstandig als in transdisciplinaire teams.
Programma en studieproces

Deze opleiding duurt 1 studiejaar in voltijd en 2 studiejaren in deeltijd. De opleiding heeft een flexibel vraaggestuurd curriculum. Dat betekent dat je tijdens de opleiding zelf de regie voert over je ontwikkeling. De opleiding biedt je een onderwijsomgeving waar onderwijs in verschillende vormen (workshops, expertmeetings, clinics, lezingen etc.) wordt aangeboden of ‘on demand’ beschikbaar wordt gesteld. De crossover projecten vormen de rode draad door de opleiding. Je wordt intensief begeleid en uitgedaagd tijdens individuele en teamcoaching sessies, door coaches met verschillende professionele crossover achtergronden.

Meer info

Waarom deze opleiding?

Er zijn diverse redenen om de Master Crossover Creativity te volgen bij HKU. Op vele plekken in de samenleving spelen complexe vraagstukken. Hierdoor is er een toenemende vraag naar kritische crossover professionals die verandering kunnen aanjagen en bijdragen leveren aan nieuwe inzichten, concepten, oplossingen en toepassingen in een maatschappij die constant in beweging is. Als je veranderingen en innovaties wilt ontwerpen die echt impact realiseren dan is deze master de juiste plek voor jou.

Lees verder

Voor wie?

Je bent ontwerper, kunstenaar, innovator, developer, ingenieur, ondernemer of creatief professional. Vanuit je eigen passie heb je ideeën over maatschappelijke issues en complexe vraagstukken. We zoeken geschikte kandidaten in een brede waaier van expertise, zowel doorstromers als mensen met werkervaring. We streven naar een diverse rijke instroom om een inspirerende community mee te vormen. Daarom zoeken we ambitieuze professionals en bachelors die creativiteit als aanjager van verandering willen inzetten.

  Deze master wordt grotendeels in het Nederlands aangeboden, en richt zich vooral op het vergroten van de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar behalve een landelijke heeft de opleiding ook een internationale strekking.

  Feiten

  • Graad: Master of Arts

  • CROHO-code 49124

  • Voltijdstudie van 1 jaar en deeltijdstudie van 2 jaar (beide 60 ECTS)

  • Taal: Nederlands

  Studiekosten, afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.