HKU

Een intensieve cursus waar je in korte tijd vertrouwd raakt met de principes van Ludodidactiek.

Data 2021

  • Introductie: 26 juni 2021
  • Zomercursus: 23 t/m 27 aug 2021
  • Terugkomdag: 6 nov 2021

Schrijf je in voor 2021

Zomercursus ludodidactiek

Gameprincipes om prikkelende leerervaringen te ontwerpen

 

Sinds half maart is het onderwijslandschap sterk veranderd. Waar eerder kon worden vertrouwd op reeds opgedane ervaring voor een fysieke groep, staan trainers en educatoren nu voor een grote uitdaging: Het ontwerpen van een nieuwe didactiek passend bij digitaal en blended leren.

 

Vragen die opkomen zijn: Hoe ontwerp ik een dynamische, interactieve leerervaring wanneer de helft van de klas op school en de andere helft thuis zit? Hoe motiveer ik deelnemers aan de andere kant van een scherm en hoe houd ik die motivatie vast? Hoe bereik ik op afstand dezelfde leerresultaten?

 

De blended zomercursus Ludodidactiek is bedoeld voor docenten uit alle sectoren van het onderwijs, maar ook voor trainers, educatoren en onderwijsontwikkelaars op zoek naar nieuwe vormen van onderwijs en kennisdeling.

Wat is ludodidactiek?

Ludodidactiek gebruikt principes uit gamedesign om leerervaringen te ontwerpen. Daarmee hoeft het onderwijs geen spelletje te worden of eruit te zien als een spel; het doel is op zoek te gaan naar intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid. Het onderwijs wordt zo ontworpen dat de leergierigheid van leerlingen wordt geprikkeld en zij als vanzelf een beroep doen op de expertise van de docent. Bij Ludodidactiek is dan ook niet de kennisoverdracht door een docent het vertrekpunt, maar staat het ontwerpen van gewenst leergedrag van leerlingen/deelnemers centraal.


Tijdens de zomercursus Ludodidactiek worden deelnemers zowel theoretisch en praktisch meegenomen in de Ludodidactiek. In de nieuwe blended opzet van de zomercursus wordt gewerkt met aansprekende voorbeelden en ervaren deelnemers ook zelf door middel van blended learning hoe het is om spelend te leren.

Hoe kan ik deelnemen?

Tijdens de cursus maak je een prototype voor een educatieve toepassing in een les, een vak, of een andere overdrachtssituatie. Dat prototype wordt tijdens de intensieve week met de andere deelnemers getest en verbeterd. Na de cursus ontwikkel je dit prototype verder door middel van tests binnen je eigen lespraktijk. In oktober zien we elkaar weer één dag om de eindresultaten te delen.


Er is plaats voor 15 deelnemers aan de zomercursus. We mikken op een gemengde groep van docenten, trainers, educatoren en onderwijsontwikkelaars uit het bedrijfsleven.

We kiezen voor deze mix, omdat in deze cursus niet de doelgroep maar het werken met verschillende principes en spelvormen centraal staat. Daarbij hebben we de ervaring dat deelnemers uit verschillende sectoren veel van elkaar kunnen leren.

Bij overinschrijving wordt gekeken naar individuele geschiktheid en groepssamenstelling.

Blended Zomercursus

Passend bij de richtlijnen van het RIVM, vindt de zomercursus plaats via blended learning. Dat betekent dat contactmomenten zowel digitaal als in kleine groepen op een locatie in Utrecht zullen plaatsvinden. Op de locatie is het mogelijk gratis te parkeren.

Mocht aanwezigheid op locatie onmogelijk blijken, dan zal een volledig digitaal traject ingezet kunnen worden. Samenwerking met de andere deelnemers wordt dan digitaal gefaciliteerd.

Wanneer kan ik deelnemen in 2021?

Introductie: 26 juni 2021

Bij de eerste bijeenkomst in juni krijg je literatuur en een kleine opdracht mee waardoor je in augustus goed van start kunt.


Zomercursus: 23 – 27 augustus 2021

Tijdens de cursusweek in augustus ga je zelf spelen, voorbeelden bekijken, en vooral zelf aan de slag met jouw ontwerp. Je maakt een prototype dat je test met de deelnemers van de zomercursus.


Terugkomdag: 6 november 2021

Tussen de week in augustus en de terugkomdag in oktober ga je je toepassing testen in de door jouw beoogde setting (bijvoorbeeld jouw onderwijs, jouw museum) op de door jou beoogde doelgroep. Op de terugkomdag in november kun je ervaringen delen en vragen stellen.

Kosten

De kosten van de cursus zijn 800 euro. Dit omvat 7 dagen cursus, spelmateriaal, het boek ‘Ludodidactiek, ontwerpen voor didactici’ en lunch op locatie.

Trainers

Evert Hoogendoorn, Strateeg en ontwerper bij IJsfontein, Programmaleider en docent Ludodidactiek bij HKU.


Willem Jan Renger, Hoofd HKU Innovatielab. Ludodidacticus van het eerste uur.


Eva den Heijer, Beeldend Kunstenaar, Master Kunsteducatie/Ludodidactiek, ontwerper van Museumspel.


Robert Stieltjes, docent Beeldend, Master Kunsteducatie/Ludodidactiek, ontwerper van diverse serious games voor Pabo studenten.


Thijs Spook, docent Muziek, Master Kunsteducatie/Ludodidactiek, ontwerper van diverse muziekeducatieve games.


Floor Roos, docent Beeldend, Master en Bachelor Kunsteducatie, docent beeldend vo, ontwerper educatieve game.

Vragen?

Meer weten over ludodidactiek, de cursussen of andere activiteiten? Mail naar ludodidactiek@hku.nl