HKU

Een overzicht van de publicaties van Nelly van der Geest. Waar mogelijk is een link toegevoegd naar de publicatie.

Duurzame creativiteit

Creatieve partnerschappen/creatief vermogen

Kunst- en cultuureducatie en diversiteit

 • De 5 D’s handvat voor diversiteit in praktijk, Nelly van der Geest (pdf)
 • Een muzikaal web over Rotterdam, Probeer het nu eens zonder piepjes, Uitg. Music Matters, Rotterdam 2011.
 • De Brug is van Niemand, Over de kwaliteit van talentontwikkeling, redactie i.s.m. Carmelita Serkei. IF&TB, Amsterdam dec. 2009.
 • It takes all talents to make art, in Yearbook Art and Economy, ed. Giep Hagoort dec. 2009.
 • Ik vind mezelf geen kunstenaar maar ik hoor wel van anderen dat ik talent heb, over de VMBO jongere als maker van kunst. Co auteurs: Til Groenendijk, Suzan Lutke in Kunstzone november 2009.
 • Intercultural competences in the creative city in: Read this first, Uitg. Researchgroup Arts and Economics / ECCE Utrecht, 2007.
 • Multicultureel theater van achterblijver naar voorloper, i.s.m. Caspar Nieuwenhuis  in ‘De Theatermaker’,  Amsterdam, april 2007.
 • Dwarspeiling Intercultureel, lectoraat Kunst en Economie, Uitg HKU/ K&E 2006.
 • Pitch junior, Werk en Fotoboek, Merel Roze, red. Nelly van der Geest, Uitg: IF&TB, 2005.
 • Een Onstuitbaar Hart, September 1981, Rufus Collins geeft zijn eerste les bij STIPT, in: Kunsten in beweging, 1980-2000 red R. Buikema en M. Meijer, Uitg. Sdu Den Haag , 2004.
 • Curry, het intercultureel kunstdebat red. N.van der Geest/ K. Zijlmans Uitg: CIS/HKU 2002.

Contact

Meer weten over dit ontwikkelprogramma of één van de specifieke onderdelen? Mail naar nelly.vandergeest@hku.nl